Delegacija iz Švedske u posjeti Općinskom sudu u Travniku

Općinski sud u Travniku,zajedno sa sestrinskim sudom iz Švedske, Okružni sud u Varbergu,uz saradnju sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BIH (VSTV), implementira Projekat unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca (ICEA).

Juče je upriličena posjeta Općinskom sudu u Travniku, predstavnika Okružnog suda u Varbergu, Mats Sjosten-predsjednik suda, Niklas Andersson-sudija, Anette Svensson-zamjenik odjela sudskih asistenata i Pia Paul-pripravnik. Ispred Ambasade Švedske, Sud su posjetili Eva Smedberg-direktorica odjela za razvojnu saradnju i Nedim Bukvić, program menadžer odjela za razvojnu saradnju,ispred SNCA, Pernilla Flank,savjetnik u okviru ICEA III Projekta/međunarodni ekspert.

Ispred VSTV BIH, Sud su posjetile Amela Trožić i Nera Šćuk,pravne savjetnice.

Ispred Općinskog suda u Travniku ,goste su primili i učestvovali u sastanku Goran Dujić, predsjednik Suda, Jasmina Tahirović,sudija, Alma Sejfuli sekretar Suda, Vildana Šabanović, asistent suca i Kornelija Kuliš,pripravnik.

Nakon pozdravnih riječi predsjednika suda i predstavnika VSTV BIH, uslijedio je radni dio posjete sa obimnim dnevnim redom,prezentacijom do sada urađenog u okviru projekta.Predsjednik suda je u završnom govoru zahvalio uvaženim gostima i predstavnicima VSTV BIH, što su Općinski sud u Travniku odbarali za učesnika ovog Projekta i što su upriličili ovu posjetu,na kojoj se moglo prezentirati sve ono što je urađenom u okviru Projekta i benefiti koji su se ostavrili primjenjujući iskustva suda iz Švedske.

 

Izvor: travnik-grad.info