Donosimo zahtjev i uslove za subvencioniranje doprinosa

Korona Zakon je jučer je objavljen u Službenom listu FBiH.

Budući da je danas stupio na snagu firme mogu predati svoj zahtjev za pomoć iz stavke 4. člana ovog zakona a koja predviđa subvencioniranje doprinosa.

Uz popunjeni obrazac firme će morati dostaviti i dokaz o padu prometa za minimalno 20 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Istim je predviđeno da se zahtjevi za subvenciju doprinosa podnose do 10.05. za april, rok je produžen do 29.05. za april

Subvencije će se tražiti do 10.06.2020.godine

Podsjetimo, prijaviti se mogu one firme koje mogu porediti prošlu i ovu godinu.

Oni koji ne mogu porediti jer nisu osnovani prije aprila, maja, juna 2019, imaju pravo na naknadu i upisuju prosječni promet od početka rada do mjeseca obračuna i navode pad prometa.

Također, subvencijama su obuhvaćeni i vlasnici obrta, dok pravo na subvencije nemaju pravo firme koje su registrovane nakon 01.03.2020.

U nastavku pogledajte Član 4. Zakona  (Subvencioniranje), a u prilogu potrebne obrasce i zahtjeve

(1) Subvencioniranja doprinosa za obavezna osiguranja iz propisa o doprinosima vrše se u skladu sa odredbama ovog zakona iz sredstava Budžeta Federacije.

(2) Poslovni subjekti iz člana 2. tačka a) ovog zakona imaju pravo na subvencioniranje doprinosa u skladu sa ovim zakonom u iznosu 244,85 KM mjesečno po svakom zaposlenom počevši od obračuna i isplate bruto plaće za april 2020. godine i svaki naredni mjesec, uključujući i obračun i isplatu plaća i za mjesec nakon prestanka stanja nesreće. Subvencioniranje doprinosa za svakog zaposlenog vrši se na način da se za penziono-invalidsko osiguranje usmjerava 135,70 KM, za zdravstveno osiguranje 97,35 KM i za nezaposlenost 11,80 KM, ukoliko u mjesecu za koji se vrši obračun plaće imaju pad ostvarenog prometa 20% i više u odnosu na ostvareni promet u istom mjesecu 2019. godine.

(3) Isplata najniže neto plaće zaposlenim iz stava (2) ovog člana nije uslovljena istovremenim plaćanjem subvencioniranih doprinosa.

(4) Ostvareni promet iz stava (2) ovog člana utvrđuje Federalno ministarstvo finansija – Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Porezna uprava) na osnovu podataka o evidentiranom prometu putem fiskalnih sistema na serveru Porezne uprave.

(5) Pravo na subvencioniranje doprinosa u skladu sa odredbama ovog zakona imaju i poslovni subjekti koji shodno propisima o fiskalnim sistemima nisu u sistemu fiskalizacije.

(6) Za samostalne poduzetnike i poslovne subjekte u niskoakumulativnim djelatnostima za koje su propisane osnovice manje od najniže bruto plaće subvencioniranje doprinosa za april tekuće godine i svaki naredni mjesec, uključujući i obračun i plaćanje doprinosa i za mjesec nakon prestanka stanja nesreće vrši se u visini iznosa doprinosa utvrđenih na propisane mjesečne osnovice za tekuću godinu.

(7) Pravo na subvencioniranje doprinosa imaju poslovni subjekti i poduzetnici iz st. (2), (5) i (6) ovog člana uz uslov da su izmirene obaveze za doprinose i porez na dohodak uz isplaćene plaće zaključno sa februarom 2020. godine.

(8) Poslovni subjekti i samostalni poduzetnici iz st. (2), (5) i (6) ovog člana dužni su dostaviti Poreznoj upravi zahtjev za subvencioniranje i porezne prijave iz propisa o doprinosima i propisa o porezu na dohodak do desetog u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

(9) Porezna uprava daje pisana uputstva o načinu podnošenja zahtjeva i o potrebnoj dokumentaciji iz stava (8) ovog člana.