JU Predškolski odgoj i obrazovanje: Za povratak djece u vrtić potreban ljekarski i novi ugovor

S obzirom na to da je najavljeno donošenje odluke nadležnih institucija o početku rada vrtića u Federaciji BiH te da je isto sve izvjesnije, obavještavamo sve zainteresovane roditelje da će za ponovni dolazak djece u vrtiće biti obavezno ponoviti ljekarsko uvjerenje za dijete, te potpisati novi Ugovor. 

Ugovor se potpisuje isključivo radi promjene forme Ugovora, a nikako radi izmjena uslova boravka ili cijena usluga.

JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica svoje usluge pruža kroz 7 vrtića (”Sead Škrgo”, ”Pinokio”, ”Radost”, ”Pčelica”, ”Dunja”, ”Poletarac” i ”Lipa”). Naši objekti su namjenski građeni za primarnu djelatnost i kapacitetom, prostorom, sanitarnim, higijenskim i tehničkim uslovima, a posebno stručnim kadrom, u potpunosti zadovoljavaju propisane pedagoške standarde i normative za predškolski odgoj.

Naša Ustanova nosilac je brojnih projekata u čijoj su osnovi zdravi stilovi života, tako da je posebna pažnja, između ostalog posvećena zdravoj ishrani djece, sa akcentom na nutritivnu vrijednost obroka i higijensku ispravnost hrane koju redovno provodi Higijensko epidemiološka služba (HES) i Institut za zdravlje i sigurnost hrane.

Takođe napominjemo da je u cijenu cjelodnevnog i poludnevnog programa za vrtićku djecu (3 godine do polaska u školu) uključeno i Rano učenje engleskog jezika kroz igru 2 puta sedmično, kao i rana stimulacija govora i logopedski tretmani za djecu koja iste trebaju.

Naglašavamo da će JU Predškolski odgoj i obrazovanje ispoštovati svaki segment protokola kojeg propišu nadležne zdravstvene institucije, a istovremeno omogućiti našim korisnicima mjesto u vrtiću jer su nam sigurnost i sretno odrastanje vaše i naše djece misija, a roditelji najznačajniji partneri u radu. S tim u vezi očekujemo da poštujete sve preporuke i pravila koja ćemo provoditi u vrtićima.

Molimo vas da vašu potrebu za smještajem djeteta u našoj Ustanovi najavite mejlom koji će sadržavati:

–          ime i prezime roditelja i djeteta,

–          vrtić koji želite ili alternativni vrtić,

–          termin polaska djeteta u vrtić,

–          datum rođenja djeteta i

–          kontakt podatke jednog roditelja

na [email protected].

Kontakt telefon za detaljnije informacije 032 443 860.

Radujemo se ponovnom susretu!

Vaša JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica