Naslovnica Fokus Evo koliko je novca u budžetu FBiH planirano za administraciju, službena putovanja,...

Evo koliko je novca u budžetu FBiH planirano za administraciju, službena putovanja, gorivo

U Prijedlogu budžeta Federacije BiH za ovu godinu, a koji uznosi pet milijardi i 535 miliona KM, planirano je blizu 300 miliona KM (299,9) za troškove zaposlenih na federalnom nivou. Od toga na plaće i naknade će biti utrošeno 236,9 miliona KM, a što je za 17,2 miliona KM više u odnosu na prošlu godinu. U Prijedlogu je naznačeno kako je tokom prošle godine došlo do značajnog porasta cijena osnovnih životnih namirnica.

U ovoj godini iz federalnog budžeta će više ići i na troškove službenih putovanja. Novac je planiran i za isplate plaća i naknada zastupnicima, ministrima, savjetnicima šest mjeseci nakon prestanka njihovog mandata ukoliko nemaju zasnovan radni odnos.

Ima novozaposlenih

– Bruto plaće i naknade po osnovu redovnog rada planirane su na osnovu Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine za 8.333 zaposlenih uz primjenu osnovice za obračun plaća od 330,00 KM i boda za obračun koji iznosi 1,05. Tokom 2021. godine došlo je do značajnog porasta cijena osnovnih životnih namjernica i energenata.

Ukupno planirana finansijska sredstva u budžetu Federacije BiH za 2022. godinu na ovoj poziciji iznose 236,9 miliona KM, što predstavlja povećanje od 17,2 miliona KM ili osam posto u odnosu na iznos u budžetu Federacije BiH za 2021. godinu – navodi se u Prijedlogu budžeta FBiH za 2022. godinu koji ide na usvajanje u Parlament Federacije BiH.

Novac za zastupnike, ministre, savjetnike koji se ne snađu

Objašnjava se da jedan od razloga povećanja finansijskih sredstva je planiranje novca za bruto plaće i naknade plaća za novozaposlene u Federalnoj upravi policije (59 zaposlenih policajaca), 11 u Uredu za reviziju institucija u Federaciji BiH, 11 u Poreznoj upravi FBiH 10, Sudskoj policiji 10, Federalnom ministarstvu pravde četiri, Federalnom ministarstvu zdravstva tri, Federalnom zavodu za javno zdravstvo troje.

– Planirana su i sredstva za ispunjenje zakonske obaveze isplate plaća i naknada dužnosnicima (zastupnici, ministri, savjetnici) šest mjeseci nakon prestanka njihovog mandata ukoliko nemaju zasnovan radni odnos. Sredstva planirana za izmirenje poreza i doprinosa iz sudskih presuda u iznosu od 0,5 miliona KM. Naknade troškova zaposlenih planirane su u iznosu od 33,9 miliona KM i veće su za 1,5 miliona KM ili pet posto u odnosu na 2021. godinu. Doprinosi poslodavca planirani su u ukupnom iznosu od 29 miliona KM i veći su za 2,2 miliona KM u odnosu na 2021. godinu, što je proporcionalno rastu plaća – navodi se u Prijedlogu budžeta FBiH za 2022. godinu.

Putni troškovi planirani su u iznosu od 2,7 miliona KM, odnosno veći su za 0,1 milion KM ili tri posto, u odnosu na 2021. godinu.

Blagi rast sredstava za službena putovanja

– Donesena mjera u prošloj godini kojom se ograničavaju služena putovanja zbog pojave virusa COVID-19 rezultirala je značajnom redukcijom iznosa sredstava na ovoj poziciji. S obzirom na to da je još prisutna pandemija djelimično su se stekli uvjeti za službena putovanja u zemlji i inostranstvu i iz navedenih razloga je prisutan blagi rast sredstava na ovoj poziciji – pojašnjava se.

Povećani su i izdaci za usluge prijevoza i goriva za dva posto u odnosu na prošlu godinu i iznose 2,9 miliona KM.