Javni poziv za učešće u programu obilježavanja Dana općine Travnik – 21.03. u 2022. godini

U toku su pripreme za obilježavanje Dana općine Travnik u 2022.godini  – 21.03. 2022. godini. Uvažavajući epidemiološku situaciju programske aktivnosti će biti kreirane na način da se poštuju mjere i naredbe koje su na snazi .

Pozivaju se svi zainteresovani subjekti, čija se organizacija događaja koji predlažu kao aktivnost u sklopu Dana općine, može organizovati na način da se poštuju propisane mjere i Naredbe koje su na snazi, da upute prijedloge za takve aktivnosti i na taj način se  uključe u kreiranje prijedloga Programa obilježavanja Dana općine Travnik.

Planirano je da programske aktivnosti traju od 21.03. – 10.04. 2022. godine. Stoga se pozivate, da svojim prijedlozima konkretnih aktivnosti u navedene dane, doprinesete da ovi dani budu dani zajedničke kreativnosti na jedan novi način i u posebnim okolnostima.

Prijedlog treba da sadrži najmanje: kratak sadržaj aktivnosti, lokaciju, vrijeme održavanja, broj učesnika( vodeći računa o ograničenom broju propisanog naredbama i mogućnosti fizičke distance) kontakt osobu (tel. ili e-mail adresu).

Svi zainteresovani svoje prijedloge za učešće u programu mogu dostaviti do 10. februara  2022. godine  elektronskim putem na  e-mail adresu: [email protected] ili predajom na protokol općine, sa naznakom “Za učešće u programu obilježavanja Dana općine Travnik 2022.g.“

Prijedlozi pristigli do navedenog roka biti će razmatrani od strane Organizacionog odbora za obilježavanje Dana općine Travnik u cilju definisanja konačnog Programa.Organizacioni odbor zadržava pravo odabira samo onih aktivnosti a koje ocjeni da se mogu organizovati uz poštivanje propisanih epidemioloških mjera.

Sve informacije vezane  za obilježavanje ovogodišnje manifestacije možete pratiti  putem  oficijelne Facebook stranice “Dani općine Travnik”.

 

Izvor: travnik-grad.info