Federalni sanitarni inspektori do danas izdali 35.541 rješenje o izolaciji

Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) objavila je da su, zaključno s 10. majem, federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima izdali ukupno 35.541 rješenje o stavljanju putnika pod zdravstveni nadzor/izolaciju na period od 14 dana.

Dodaju da su za kategorije osoba iz nove Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite broj 144, a koja se primjenuje od 24. aprila, federalni sanitarni inspektori tokom jučerašnjeg dana na graničnim prijelazima izdali 341 rješenje o stavljanju pod zdravstveni nadzor odnosno ograničenju kretanja van mjesta boravka, i to 278 rješenja o izolaciji, te 47 rješenja za vozače, 12 rješenja za pogranične i četiri za prekogranične radnike.

Nadzorima i mjerama federalnih inspektora je od početka primjene mjera obuhvaćeno ukupno 3.875 osoba – državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza koji se nalaze na području FBiH, te su podaci – spiskovi s imenima, prezimenima i adresama osoba blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje, odnosno kontrolu provođenja mjera izolacije/karantina. Isto vrijedi i za 391 državljanina BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta.

Inspektorat RS je dostavio podatke o 58 osoba kojima su sanitarni inspektori RS-a tokom jučerašnjeg dana izdali rješenje o kućnom karantinu, te podatke o rješenjima za 57 vozača koji imaju prebivalište u FBiH. Tokom jučerašnjeg dana, Inspektorat Brčko Distrikta nije izdao ni jedno rješenje o izolaciji osobama koje imaju prebivalište na području Federacije BiH.

Danas ističu mjere iz 701 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni sanitarni inspektori, a do jučer je za ukupno 28.614 osoba istekao period obavezne izolacije od 14 dana.

– Pozivamo sve subjekte kojima je naredbom Federalnog štaba civilne zaštite broj 154 omogućen rad, da se pridržavaju svih higijenskih i zdravstvenih preporuka Federalnog ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo FBiH, te obavještavamo da će, kako federalne, tako i nadležne kantonalne inspekcije u zajedničkim aktivnostima biti uključene u pojačanu kontrolu poštivanja datih preporuka, a sve u cilju suzbijanja širenja koronavirusa i zaštite zdravlja stanovništva – saopćeno je iz FUZIP-a.