Grad Zenica i Agencija “ZEDA” na sastanku sa predstavnicima Direkcije za evropske integracije

Predstavnici Grada Zenice i Agencije “ZEDA”, sa predstavnicima Direkcije za evropske integracije, 3. juna učestvovali su na sastanku u vezi sa projektom AGORA koji se finansira u sklopu Dunavskog transnacionalnog programa, a radi praćenja do sada realizovanih aktivnosti.

Tom prilikom učesnicima su predstavili dosadašnja iskustva u implementaciji  transnacionalnim projektima Grada Zenica, te pojasnili saradnju sa Zeničkom razvojnom agencijom “ZEDA” na ovom projektu. Također, učesnici sastanka su saznali potrebne detalje o saradnji Grada Zenice sa vodećim partnerom, koordinaciji sa ostalim partnerima, te svim dosadašnjim izvještajima i aktivnostima koje predstoje u narednom periodu.

Predstavnici Grada Zenice su naglasili da će se implementacijom projekta AGORA unaprijediti upravljanje gradskom imovinom (poslovni prostori, društveni domovi, Biznis inkubator Zenica, TechnoPark Zenica) poduzimajući aktivnosti na njihovoj kontinuiranoj rekonstrukciji, kao i na uključivanju drugih aktera u proces donošenja odluka za ponovno stavljanje u funkciju napuštenih ili dovoljno neiskorištenih prostora.

Projekat se finansira iz  Dunavskog transnacionalnog programa i povezuje ukupno 28 stalnih i pridruženih partnera iz 14 zemalja (Rumunija, Hrvatska, Slovenija, Njemačka, Češka Republika, Belgija, Italija, i druge), od čega učestvuje i 10 gradova.

Vrijednost projekta je 2.242.623,51 EUR i implementira se od 1. juna 2020. do 30. novembra 2022. godine, odnosno 30 mjeseci.