Grad Zenica odlukom Fonda za zaštitu okoliša dobit će 476.100 KM za pet projekata

Grad Zenica odlukom Fonda za zaštitu okoliša, a nakon provedenog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020. godinu, dobit će 476.100 KM za čak pet projekata.

“Grad Zenica kontinuirano aplicira na više nivoe vlasti sa ciljem ishodovanja dodatnih sredstava za realizaciju projekata u oblasti zaštite okoliša koja je od velikog prioriteta tako da smo i na posljednjem javnom pozivu osvojili rekordan broj sredstava od Fonda za zaštitu okoliša koji dodjeljuju namjenska sredstva u ovoj oblasti”, kazala je Jakuta Imširović, stručna saradnica za zaštitu okoliša u Gradskoj upravi.

“Riječ je o pet projekata, a među odobrenim projektima su “Zvona za selektivno prikupljanje otpada” za koji je odobreno 80.000 KM, “Utopljavanje TechnoParka Zenica” odobreno je 100 hiljada KM, 135.600 KM za projekt “Izgradnje kanalizacionog sistema na području sliva Babina rijeka”, kao i 80.500 za projekt “Urbani otok – Londža” te projekt “Izgradnja dijela fekalne kanalizacije Putovići”, za koji će biti odobreno 80.000 KM”, dodala je Imširović.

U 2020. godini za ovu oblast utrošeno je milion i stotinu hiljada konvertibilnih maraka.

“To su namjenska sredstva Fonda za zaštitu okoliša koja pripadaju Gradu i koja su uplaćena na osnovu principa „zagađivač plaća“ te redovnih uplata prilikom registracije vozila i ostalog. To je program koji se usvaja svake godine i projekti su ciljano usmjereni sistemskom poboljšanju kvaliteta okoliša ali i u oblasti u kojima je lokalna samouprava nadležna”, kaže naša sagovornica.

U okviru dodijeljenih sredstava i Regionalna deponija “Mošćanica”, također, je dobila 115.000 KM za projekat “Izgradnja sistema za upravljanje procjednim vodama sa kasete II faze Regionalne deponije Mošćanica”, te Bosansko narodno pozorište Zenica iznos do 18.000 KM za projekat “Izrade detaljnog energijskog audita za objekat BNP Zenica”.

“Svaki od ovih pojedinačnih projekata ima svoj dinamički plan koji smo već dostavili donatoru. Kada su ova sredstva u pitanju treba naglasiti da je ovdje riječ o 60 posto od ukupne vrijednosti svakog pojedinačnog projekta, a preostalih 40 posto će sufinansirati Grad Zenica iz budžetskih sredstava”, kazala je Jakuta Imširović, stručna saradnica za zaštitu okoliša u Gradskoj upravi.

 

Izvor: zenicainfo.ba