Gradska uprava finansira projekte nevladinih organizacija

Na javni poziv gradske uprave za finansiranje nevladinih organizacija, koji je bio objavljen u martu, a prolongiran zbog pandemije koronavirusa, prijavile su se 53 organizacije.

Zbog pandemije korona virusa cjelokupan proces morao je biti prolongiran. Samo prijavljivanje bilo je moguće tokom marta, a zatim krajem maja i početkom juna. Tako se na Javni poziv za finansiranje nevladinih organizacija za četiri prioritetne oblasti i to sport i zdravstvo, mladi, kultura i socijalna zaštita, prijavilo se ukupno 53 nevladine organizacije, koje će Grad Zenica finansirati sa iznosima od 500 do 5.000 konvertibilnih maraka. Ono što je još poznato jeste da jedan broj aplikanata nije ispunjavao tražene uslove“ , rekao je Kenan Uzunović, član komisije.

On dodaje da je riječ o projektnim prijedlozima koji nisu bili u skladu sa javnim pozivom, te da se posebna pažnja vodila o tome da li su organizacije tokom prošle godine namjenski trošila odobrena sredstva.

Praksa tokom protekle 3 godine jeste da su sve nevladine organizacije koje apliciraju dužne najprije da dostave izjavu o utrošku sredstava tokom predhodne godine. Ukoliko neka od organizacija taj izvještaj ne dostavi, automatski gube pravo da se prijave na javni poziv“, dodao je Uzunović.

Nakon završetka žalbenog postupka očekuje se da bi konačna lista nevladinih organizacija mogla biti objavljena do kraja naredne sedmice.

 

Izvor: zenicainfo.ba