Iranski konzul za kulturu u Zenici

Husejin Smajlović, gradonačelnik Zenice razgovarao je sa Alia Ameriaem, savjetnikom za kulturu u Ambasadi IR Iran u BiH. Prilikom posjete izražena je težnja za intenzivnijom saradnjom na polju kulture i umjetnosti, zajedničkim povezivanjem kulturnih institucija Grada Zenica sa sličnim institucijama u Republici Iran. Predložena je i mogućnost pobratimljenja Grada Zenice i neke od općina u Iranu. Ali Ameri, upoznao je Smajlovića sa ranijim aktivnostima i saradnjom ostvarenom između Iranskog kulturnog centra i Grada Mostara i Sarajeva.