Naslovnica Fokus Isović: Bez posla ostalo 23.487 osoba, mjere Vlade FBiH mogu biti učinkovite...

Isović: Bez posla ostalo 23.487 osoba, mjere Vlade FBiH mogu biti učinkovite ako se realiziraju na pravi način

U Federaciji Bosne i Hercegovine od početka pandemije do danas bez posla je ostalo 23.487 osoba, potvrdio je za Faktor Šerif Isović, v. d. direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Dodaje kako je evidentno da je kriza odmah u prvom valu ostavila negativne posljedice na privredu što se odmah reflektovalo i na naplaćene prihode.

Naglašava da se sada moraju poduzimati brze i učinkovite stvari kako bi nam budućnost bila bolja. Poručuje da mjere o kojima govori Vlada Federacije i novčana sredstva od jedne milijarde mogu biti učinkovite ako se realiziraju na pravi način.

Racionalizirati javnu upravu

– Mislim da je ova kriza i prilika i šansa da se konačno izvrši racionalizacija javne potrošnje i javne uprave. Da se ona učini odgovornijom, učinkovitijom, transparentnijom i da bude više u općedruštvenom interesu. Ako porezni obveznici i građani vide i osjete jednu ovaku politiku, mislim da će se stvari odvijati i lakše i brže. Paralelno s racionalizacijom javne uprave i potrošnje treba razvijati i primjenjivati ekonomske mjere i kadrovsku politiku jer ako u sistemu upravljanja imamo prave lidere, onda ćemo i sve mjere uspješnije provoditi i brže stvarati nove vrijednosti. Mogu reći da će Porezna uprava učiniti sve da bude u službi naše države, njenih građana i poreznih obveznika – govori nam Isović.

Prema evidenciji Porezne uprave FBiH, nadležne ispostave su od početka pandemije 16.3.2020 do 23.04.2020. godine obradile 8.889 prijave i 32.987 odjava osiguranja po osnovu radnog odnosa, a po dostavljenim obrascima JS 3100 od poslodavaca.

– U zavisnosti od datuma prijave i odjave zaposlenika po osnovu radnog odnosa evidentno je da je na dan 16.03.2020. godine broj zaposlenih u FBiH po prebivalištu osiguranika iznosio 534.076, a na dan 21.04.2020. godine 510.589, pa prema tome broj zaposlenika u navedenom periodu je smanjen za 23.487. Zakonski rok za obradu prijava iz Jedinstvenog sistema je tri dana po prijemu obrazaca. Uposlenici ispostava PU FBiH iako rade u otežanim okolnostima sa smanjenim kapacitetima, uspijevaju blagovremeno da obrade prijave i odjave po osnovu radnog odnosa – govori nam Isović i dodaje:

– Samo treba imati u vidu da se jedan dio prijava dostavlja putem pošte, a odjava se radi na datum koji je na obrascu JS 3100 upisao poslodavac, tako da ukoliko se pošiljka ne izvrši u roku od 24 sata, to može biti razlog obrade prijave sa zakašnjenjem iz kojih razloga Porezna uprava i saopćava podatke sa danom koji prethodi tri dana datumu objave stanja zaposlenih.

Isovića smo upitali koliko je smanjena uplata poreza i doprinosa od početka pandemije do danas i koliko je teška situcija poredeći je s periodom prije pandemije, odnosno, istim periodom prošle godine?

– Porezna uprava FBiH svakodnevno analizira i prati podatake o naplati svih vrsta prihoda iz njene nadležnosti i mogu reći da smo 2020. godinu započeli sa rastom javnih prihoda, tako smo u januaru ove, u odnosu na januar 2019. godine, imali rast veći od 10 miliona KM. Nažalost, s početkom pandemije značajnom broju poreznih obveznika je zabranjen rad i ukupna ekonomska aktivnost je smanjenja tako da smo u mjesecu martu ove godine u odnosu na mart prošle godine imali pad uplate javnih prihoda koje prati Porezna uprava za 70.297.184,00 KM ili za 14,6 posto – govori nam Isović.

Kaže da su u aprilu porezni obveznici do 23.04.2020 uplatili javnih prihoda iz nadležnosti PU u iznosu od 294.904.477,00 KM što je u odnosu na isti period prethodne godine manje za 69.264.985,00 KM ili iskazano u procentima pad prihoda u aprilu ove u odnosu na prethodnu godinu do 23.04.2020. iznosi 19 posto.

Veliki broj obveznika isplatio martovske plaće

– Ako sumiramo ukupnu naplatu javnih prihoda od 1.januara do 23. aprila ove godine, možemo reći da su porezni obveznici u ovoj godini do 23.04.2020 godine uplatili 1.575.864.713 KM, i u odnosu na isti period prethodne godine to je pad od oko pet posto jer smo od 1. januara do 23. aprila 2019. godine naplatili 1.657.831.151 KM. Prema navedenom, evidentno je da je kriza odmah u prvom valu ostavila negativne posljedice na privredu što se odmah reflektovalo i na naplaćene prihode – naglašava Isović.

Upitali smo kako gleda na činjenicu da u stanju korone nije sve tako crno, a što pokazuje i primjer Javnog preduzeća Željeznice FBIH.

– Tačno je da su Željeznice FBiH isplatile plaće za mjesec mart sa svim porezima i doprinosima i mi smo im na tome zahvalni kao što smo zahvalni i svim drugim poreznim obveznicima koji redovno izvršavaju svoje porezne obaveze. Mogu reći da ima veliki broj poreznih obveznika koji su isplatili martovske plaće sa svim poreznim obavezama – rekao je Isović.