Jednoglasno usvojen Nacrt budžeta Grada Zenica za 2021. godinu

Tokom prvog dijela današnje sjednice Gradskog vijeća Zenice, nakon duže diskusije, u kojoj su izneseni brojni prijedlozi i sugestije, vijećnici su danas  jednoglasno usvojili Nacrt budžeta Grada Zenica za 2021. godinu sa obrazloženjem i uputili ga u desetodnevnu javnu raspravu, a usvojen je i Nacrt Odluke o njegovom izvršavanju, nakon čega je nastupila polusatna pauza.

Ukupno planirani prihodi i primici u Nacrtu budžeta za ovu godinu iznose 62.597.675,41 KM i za 20% su veći od ukupnih prihoda i primitaka planiranih Izmjenama i dopunama gradskog budžeta za prošlu godinu, dok planirani rashodi i izdaci u Nacrtu ovogodišnjeg budžeta ukupno iznose 61.117.675,41 KM  i za 17% su veći od ukupno planiranih rashoda i izdataka rebalansom lanjskog budžeta.

Dnevnim redom za današnju sjednicu predviđeno je, između ostalog, razmatranje i Izvještaja o realizaciji Programa utroška sredstava Fonda za ekologiju za prošlu, kao i Programa utroška sredstava ovog Fonda za tekuću godinu, zatim Prijedloga Odluke o promjeni oblika i površine parcele gradskog građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Zenica 1, kao i Prijedloga Odluke o raspisivanju javnog konkursa i prodaji gradskog građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Zenica 1.

 

Izvor: zenicainfo.ba