JP “VIK” d.o.o. ZENICA: Otpis kamata za sve korisnike usluga preduzeća

Uvažavajući činjenicu da pandemija uzrokovana korona virusom već duži vremenski period negativno utiče na platežnu moć građana i privrednih subjekata u Zenici, Nadzorni odbor Javnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Zenica je donio Odluku o definisanju uslova i postupka za otpis kamata za sve korisnike usluga preduzeća.

Odlukom je propisano, da svim korisnicima usluga, koji izmire glavni dug i sudske troškove, neće biti obračunate zatezne kamate na plaćeni iznos, a primjenjivaće se do 31.12.2021.godine.
Na ovaj način Javno preduzeć “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Zenica želi olakšati svojim korisnicima izmirenje obaveza, te ih poziva da ponuđenu pogodnost iskoriste.