Udruženje poslodavaca Zenica u saradnji sa Poreskom upravom ZDK organizovalo Okrugli sto o problemima privrednika

Udruženje poslodavaca Zenica u saradnji sa Poreskom upravom Zeničko-dobojskog kantona danas je organizovalo Okrugli sto na kojem se vodila otvorena diskusija o problemima sa kojima se susreću privrednici.

Teme sastanka bili su: angažman fizičkih lica putem ugovora o djelu, ugovor o autorskom djelu, ugovori o povremenim i privremenim poslovima; zatim menadžerski ugovor i ugovor o prokuri, te zapošljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i angažman studenata prilikom obavljanja prakse.

Na problem sa kojima se poslodavci svakodnevno susreću ukazala je predsjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca, Senaida Turkić: „Poslodavci sve više preuzimaju onu ulogu koju bi trebali da imaju učitelji, profesori, a posebno profesori na fakultetu. Ono što mi dobijemo kao završni proizvod sa fakulteta je vrlo niskog nivoa u smislu znanja.“

Iz Poreske uprave ZDK ističu da neće dozvoliti kršenje zakona u smislu da se pod ugovorom o djelu podvode neke klasične djelatnosti poput rada u ugostiteljstvu ili na građevini, odnosno sve ono što mora biti nesamostalan rad i gdje svako zaslužuje adekvatnu platu.

„Zakon o radu ne poznaje ugovor o djelu, to je institut obligacionog prava, i on se zaključuje za određene poslove gdje naručilac posla naruči posao, a izvršilac posla izvrši intelektualni ili fizički rad, i oni traju jedno kraće vrijeme“, navodi Emir Omeragić, glavni kantonalni inspektor rada.

Prema riječima Sabahudina Ibrahimovića, rukovodioca Kantonalnog poreznog ureda Zenica, zakonodavac treba doraditi materiju u smislu da se omogući mladim ljudima da što efikasnije steknu svoje prvo radno iskustvo.

„Ono što je nama problem jeste saradnja sa drugim inspekcijama, sa inspekcijama rada u smislu da te granične slučajeve rješavamo savjetodavno da ne idemo odmah na izricanje novčanih kazni i na represivne mjere i to je cilj ovog današnjeg Okruglog stola“, završava Sabahudin.

Udruženje poslodavaca Zenica kontinuirano organizuje ovakve sastanke sa Poreskom upravom, a sve u cilju rješavanja aktulenih problema.

 

Izvor: zenicainfo.ba