Kampanja MUP-a ZDK „Slavi odgovorno, slavi bez vatrenog oružja!“

Sutra, 28.12.2021. godine, sa početkom u 11,00 sati,  Uprava policije
Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona će centralnim
događajem u šoping centru na Kamberovića Polju u Zenici, započeti društveno odgovornu kampanju pod sloganom „Slavi odgovorno, slavi bez vatrenog oružja!“, koja će se u narednim danima provoditi na području cijelog kantona.

Kampanja se realizuje uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u
Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) i Koordinacionog odbora za kontrolu malog
oružja i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini u okviru projekta
„Prevencije i smanjenja prisustva nelegalnog oružja u Bosni i
Hercegovini” (PILLAR).

U sklopu centralnog događaja u Zenici, na navedenoj lokaciji će biti
postavljen promotivni štand na kojem će policijski službenici u vremenu
od 11,00 sati do 13,00 sati, dijeliti građanima promotivni materijal, te
generalno edukovati građane na temu opasnosti pucanja u vazduh iz
vatrenog oružja koje nenamjerno može prouzrokovati smrt druge osobe ili
za posljedicu imati teške fizičke povrede i psihološke traume.

Cilj naznačenih  aktivnosti je da se podigne svijest građana o opasnosti
korištenja vatrenog oružja u slavljeničke svrhe tokom prazničnog
perioda, kao i da se promoviše odgovorno vlasništvo nad vatrenim
oružjem. Tokom trajanja kampanje policijski službenici će u svim
gradovima na području Zeničko-dobojskog kantona dijeliti promotivni
materijal građanima sa ključnim porukama kampanje, te apelovati na
građane da se suzdrže od upotrebe vatrenog oružja tokom prazničnog
perioda kako najradosniji trenuci i praznične proslave ne bi završile sa
tragičnim posljedicama.