Kampanja Ujedinjeni Balkan za čist zrak

Kampanja “Ujedinjeni Balkan za čist zrak” poziva nadležne institucije u zemljama Zapadnog Balkana i građane da zajedničkim snagama utičemo na unapređenje kvaliteta zraka i smanjenje smrtnosti usljed Covida-19.

Nosioci kampanje u BiH su Centar za ekologiju Tuzla i Eko forum Zenica.

Jedan od najvećih ekoloških problema sa kojima se zemlje Zapadnog Balkana suočavaju jeste jako loš kvalitet zraka. Zagađen zrak i pandemija COVID-19 doprinijeli su uvećanju smrtnosti na ovom području.

Dugotrajna izloženost štetnim emisijama u zrak povećava rizik od dobijanja akutnih i hroničnih bolesti, najčešće onih što utiču na respiratorni sistem. On usljed oslabljene funkcije postaje podložniji na uticaj virusnih infekcija, uključujući onu izazvanu koronavirusom.

Samir Lemeš iz Eko foruma Zenica ističe da je cilj kampanje da se „pokaže da organizacije civilnog društva puno bolje sarađuju nego institucije vlasti.

Samir Lemeš

“Kao što zagađenost zraka ne poznaje granice tako i naša saradnja ne poznaje granice za razliku od političara”, ukazuje Lemeš.

“Broj dokaza i naučnih studija o povezanosti zagađenosti zraka i Covida-19 raste, ali i dalje postoje ograničenja tih studija i treba ih uzeti u obzir, a posebno to što za Zapadni Balkan nije urađena relevantna studija. Potrebna su nam ekološko-epidemiološka ispitivanja povezanosti aerozagađenja i Covida-19 za region Zapadnog Balkana”, navodi se u saopćenju povodom kampanje „Ujedinjeni Balkan za čist zrak“.

 

Izvor: zenicainfo.ba