Kasumović: JP “Parking servis” dovedeno u nesigurnost zbog Zaključka sa 39. sjednice

Danas je gradonačelnik Zenice, Fuad Kasumović održao press konferenciju o aktuelnoj situaciji realizacije Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parking prostorima, koju je najavilo Javno preduzeće „Parking servis“ d.o.o. Zenica.

Najava je uslijedila nakon što je Vijeće Grada Zenica na 39. sjednici, održanoj u utorak, 23. jula, Zaključkom vijeća prolongiralo primjenu ove Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parking prostorima na području Zenice, do sticanja uslova o kojoj će odlučiti Gradsko vijeće.

Ovim zaključkom JP „Parking servis” dovedeno je u pravnu i svaku drugu nesigurnost i nestabilnost po pitanju svog funkcionicanja. Nadzorni odbor JP „Parking servis“ i Uprava društva ističu, da su u okviru svoje nadležnosti završili sve potrebne radnje za početak primjene navedene Odluke, kao i gradonačelnik Grada Zenica, te da su se stekli potrebni pravni i materijalno tehnički uvjeti za primjenu navedene Odluke.

Prema riječima gradonačelnika Zenice, Fuada Kasumovića, Zaključak donesen na 39. sjednici Gradskog vijeća, ne može derogirati Odluku koju su donijeli još u maju prošle godine.

“Problemu nisu prišli na pravno valjan način, dovodeći u veliku neizvjesnost  JP „Parking servis”, ističe gradnočelnik Kasumović.

Gradonačelnik je pozvao Gradsko vijeće na zasijedanje, a uprava Grada će im predložiti na koji način prevazići probleme i naći odgovarajuće rješenje. Odgađanje primjene vinjeta bio bi jedan od prijedloga, navodi Kasumović, i dodaje da to mora uraditi Gradsko vijeće, a ne Gradska uprava, dok će već određene zone za ove namjene ostati kakve i jesu.

“Suština je u tome da Gradsko vijeće mora donijeti pravno valjanu odluku, da ne bi došlo do  gašenja, odnosno prestanka rada ovog preduzeća. Neophodno je iznaći i način na koji će se prevazići gubitak u preduzeću, a koji je napravljen upravo na osnovu Odluke Gradskog vijeća, jer je ono i naložilo da se urade sve neophodne pripreme potrebne za početak primjene Odluke”, ističe gradonačelnik Zenice, Fuad Kasumović.

 

Izvor: zenicainfo.ba