Kasumović se sastao s predstavnicima GIZ-a

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović održao je sastanak s predstavnicima Njemačkog društva za međunarodnu saradnju – GIZ. Sastanku su prisustvovali Nedim Sinanović, menadžer komponente i Milenka Knežević, savjetnik za lokalni ekonomski razvoj. Ovom prilikom razgovaralo se o zajedničkom programu Evropske unije i Njemačke vlade za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH “EU ProLokal”, koji implementira GIZ. Nedim Sinanović je upoznao Gradonačelnika o dosadašnjoj saradnji na programu “EU ProLokal” s Gradom Zenica.Također je ponudio prijedloge za nastavak saradnje, na osnovu procjene kapaciteta za ekonomski razvoj na lokalnom nivou u Gradu Zenica. Gradonačelnik je dao punu podršku navedenim aktivnostima. Cilj mu je stvoriti pogodan ambijent za investitore koji žele ulagati u naš grad. Program “EU ProLokal” podržava konkurentnost malih i srednjih preduzeća uz poseban naglasak na metaloprerađivačku, drvnu industriju i poljoprivredno poduzetništvo.