Sanja Renić nova predsjedavajuća

U Zenici je održana konstituirajuća sjednica gradskog Vijeća. Za novu predsjedavajuću Vijeća izabrana je Sanja Renić iz Naše stranke. Njen zamjenik će biti Jasmin Hodžić iz SBB-a, a u radno predsjedništvo su izabrani Sanjin Aldobašić (Snaga centra), Ekrem Ćosić (SDA) i Emina Tufekčić (SDA). Prilikom izbora Renić je istakla da će joj u radu, interes građana Zenice biti iznad svake politike, te je istakla nadu da će Vijećnici i građani biti zadovoljni njenim radom. Tokom konstituirajuće sjednice vijećnicima i gostima se obratio i novoizabrani gradonačelnik Fuad Kasumović koji je čestitao izabranim vijećnicima. – Ja se nadam da će ovo biti hairli mandat, jer sam današnji izbor bez ikakvih većina pokazuje da možemo drugačije, poštenije i pravičnije prema svojim građanima. Vidjeli ste u zakletvi da ste obećali da ćete štiti interes Zenice. Ja ću još jednom ponoviti, svi vi morate znati da su vas izabrali građani, a ne stranke. Isto tako svjestan sam da svi imate svoje stranačke infrastrukture i to se mora poštovati. Što se tiče Vijeća ja sam obećao i čitav mandat ću biti bez većine. Zbog toga vas molim da stavite interes Zenice ispred stranačkih interesa, kazao je Kasumović. On je dodao da je spreman dio svojih nadležnosti prenijeti na Vijeće. – Još jednom vas molim da radimo za dobrobit građana. Ide budžet, sve vas molim da dostavite svoje sugestije i da napravimo plan šta možemo učiniti u prvoj, šta u drugoj, šta u trećoj i šta u četvrtoj godini mandata, rekao je gradonačelnik. Kasumović je pozvao vijećnike da rad bude bez problema i poteškoća, a sve za dobrobit građana. Na kraju sjednice izabrana je i komisija za izbor i imenovanje.