Kreditno – garantni program za poljoprivredu i prehrambenu industriju

Služba za privredu i upravljanje razvojem obavještava preduzeća, obrte iz oblasti poljoprivrede i poljoprivredne zadruge da je Vlada Federacije BiH usvojila Kreditno – garantni program za poljoprivredu i prehrambenu industriju.

Ovim Programom obezbijeđena je podrška u vidu garancije za kredit preduzećima i obrtima iz oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije, te poljoprivrednim zadrugama u pokretanju novih poslovnih aktivnosti, rastu i razvoju postojećih aktivnosti, inovacijama i zapošljavanju.

Kredit se može podići  kod  svih komercijalnih banaka osim Ziraat  Banke i Privredne banke Sarajevo.

Podrška je obezbijeđena korisnicima koji su zaduženi po Kreditno – garantom programu da dobiju grant sredstva i na ime subvencioniranja dijela troškova kamate na tromjesečnom nivou u visini do 5%.

Dodatne informacije vezane za ovaj Program nalaze se na linkovima ispod:

Kreditno-garantni program za poljoprivredu

Regresiranje kamata