MUP ZDK: Na području Nemile izvršene pojačane kontrole poštivanja mjera samoizolacije

Kako smo već informisali naše građane i javnost, policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona u okviru svojih nadležnosti, te u skladu sa informacijama i podacima dobijenim od strane nadležnih inspekcijskih službi i zdravstvenih ustanova, na području svih policijskih stanica vrše kontrolu i obilazak lica za koja je nadležni sanitarni inspektor donio Rješenje o zabrani kretanja van prostora boravka, odnosno stavljanja u kućnu izolaciju i pod zdravstveni nadzor u trajanju od četrnaest dana.

Poduzimajući naznačene aktivnosti, a u u skladu sa izvršenim procjenama, na području Nemile i okolnih mjesta i sela, policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona su u saradnji sa uposlenicima Službe za higijenu i epidemiologiju Doma zdravlja Zenica, izvršili dodatnu kontrolu i obilazak osamdeset tri lica na navedenom području. Izvršenim kontrolama je utvrđeno kršenje mjere samoizolacije u tri slučaja, dok se u ostalim evidentiranim slučajevima naložene mjere obavezne samoizolacije dosljedno poštuju.

Ovdje se radilo o dodatnim kontrolama koje su poduzete u saradnji sa Domom zdravlja Zenica i navedena saradnja će se nastaviti i u narednom periodu, u vidu redovnih i pojačanih kontrola, koje će se poduzimati prvenstveno sa ciljem smanjenja rizika po zdravlje svih ljudi, te unapređenja funkcionisanja mjera zaštite.

Ovom prilikom ponovo upozoravamo sva lica kojim su izrečene i naložene mjere samoizolacije, da su obavezna ponašati se krajnje odgovorno i savjesno, ne samo u smislu poštivanja zabrane kretanja nego i neostvarivanja i neodržavanja kontakata sa drugim osobama, kako bi na taj način prvenstveno zaštitili vlastito zdravlje ali i zdravlje zajednice i društva u cjelini. Posebno  naglašavamo, da će pored izdavanja prekršajnih naloga zbog utvrđenih odstupanja od naloženih mjera i naredbi biti poduzimane i aktivnosti u saradnji sa Kantonalnim tužilaštvom Zeničko-dobojskog kantona, na utvrđivanju krivične odgovornosti nesavjesnih lica.

Budući da je na snazi naredba kojom se zabranjuje kretanje građana u periodu od 18,00 sati do 05,00 sati, policijski službenici redovnim obilascima i prisustvom na terenu vrše kontrolu poštivanja navedene zabrane. Prilikom vršenja naznačenih kontrola, tokom proteklih dana je izdat određen broj prekršajnih naloga zbog kršenja naredbe o zabrani kretanja, te je od strane policijskih službenika zapaženo da su u određenom broju slučajeva kontrolisana lica predočila potvrde o radnom angažovanju izdate od strane poslodavaca, koji nemaju realnu potrebu za angažovanjem svojih radnika i uposlenika u vrijeme zabrane kretanja, tzv. policijskog sata.

Budući da navedene radnje predstavljaju vid davanja i ovjeravanja netačnih i neistinitih podataka i činjenica, ovom prilikom posebno naglašavamo da će se krajnje ozbiljno vršiti svaka pojedinačna kontrola i ispitivati opravdanost kretanja, te da će sva nepotrebna kretanja i drugi vidovi zloupotreba, izuzev kretanja uposlenika zdravstvenih ustanova i institucija i službi koje imaju organizovan rad u smjenama, biti zadokumentovani i sankcionisani.