MUP ZDK učestvuje u projektu “Definisanje faktora procesa koji vode radikalizaciji, ekstremizmu i terorizmu u BiH”

U prostorijama Specijalne policijske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona u Zenici, ministar Dario Pekić i policijski komesar Semir Šut sa saradnicima, održali su sastanak sa dr. Nedžadom Korajlićem i dr. Arminom Kržalićem, dekanom i profesorom Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, članovima projektnog tima za realizaciju projekta pod nazivom “Definisanje faktora procesa koji vode radikalizaciji, ekstremizmu i terorizmu u Bosni i Hercegovini”, a povodom početka realizacije navedenog desetomjesečnog naučnoistraživačkog projekta.

Opći cilj projekta kojeg realizuje Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu u partnerstvu sa udruženjem “Nova sigurnosna inicijativa” je angažovanje i osnaživanje istraživačkih kapaciteta akademske zajednice i civilnog društva u pogledu borbe protiv radikalizacije koja vodi nasilnom ekstremizmu. Jedan od specifičnih ciljeva projekta ogleda se u istraživanju uticaja povratnika sa stranih ratišta na lokalnu zajednicu i mlade.

Svrha projekta je provedba relevantnog i sveobuhvatnog istraživanja profila i procesa radikalizacije osoba koje su otišle na strana ratišta, kao i istraživanje njihovih zajednica. Rezultati istraživanja će pružiti kvalitetne informacije za unapređenje strategijskih kapaciteta odabranih ciljnih grupa u području borbe protiv radikalizacije koja void nasilnom ekstremizmu.

Sastanak je održan u cilju sprovedbe emprijskog dijela istraživanja koji obuhvata posjete pojedinim policijskim agencijama kako bi iste upoznali sa projektnim aktivnostima te dogovorili naredne sastanke sa službenicima koji su uključeni u realizaciju dosadašnjih programa i strategija borbe protiv terorizma, odnosno u realizaciji istraživanja krivičnih djela koja su povezana sa navedenom temom.

 

Izvor: zenicainfo.ba