Na deponiji Mošćanica pušten u probni rad uređaj za prečišćavanje deponijskog filtrata

Privredno društvo Regionalna deponija Mošćanica d.o.o. Zenica je ovih dana implementiralo veoma važan ekološki projekat, koji će u značajnoj mjeri unaprijediti postojeći sistem upravljanja procjednim vodama sa odlagališta Regionalne deponije ”Mošćanica”.

Radi se o nabavci uređaja za prečišćavanje deponijskog filtrata sa svom pratećom opremom i infrastrukturom neophodnom za njegov rad.

Pripremne aktivnosti na rješavanju tretmana procjednih otpadnih voda na Regionalnoj deponiji ”Mošćanica” započete su u maju 2017. godine, a ogledale su se u izradi studija, obezbjeđenju saglasnosti i dozvola, izradi tenderske dokumentacije, provođenju procedure nabavke i obezbjeđenju potrebnih finansijskih sredstava.

Za potrebe instalisanja uređaja za prečišćavanje deponijskog filtrata izrađena je Studija izvodljivosti i idejno rješenje tretmana procjednih otpadnih voda od strane konsultantske kuće ”Enova” d.o.o Sarajevo. Prema navedenoj Studiji, kao najbolje rješenje za tretman procjednih otpadnih voda, predložena je tehnologija dvostepene reverzne osmoze sa DT modulima (Disc tube) i instalisanje uređaja tipa paketnog postrojenja, koji bi radio na bazi ove tehnologije sa kapacitetom od 40 m³/dan.

U skladu sa idejnim rješenjem, sačinjen je tenderski dokument i proveden je postupak izbora dobavljača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Kao najuspješniji ponuđač je izabran konzorcij ”DIT-ROT”, kojeg čine preduzeća ”Dit” d.o.o. Tuzla i ”Rotreat Abwasserreinigung” GmbH, Neuseiersberg, Austrija.
Ugovor je potpisan dana, 17.01.2019. godine, a prema kojem je dobavljač imao obavezu da, na bazi idejnog rješenja, rješenja o prethodnoj vodnoj saglasnosti i rješenja o urbanističkoj saglasnosti, izradi Glavni projekat, nabavi i instališe uređaj sa svom opremom i infrastrukturom.

Vrijednost Ugovora sa uračunatim porezom na dodanu vrijednost (PDV-om) iznosi 988.554,72 KM.

U skladu sa zaključenim Ugovorom, dobavljač je izradio Glavni projekat i izvršio sve pripremne radove za instalisanje Uređaja na predviđenu lokaciju u krugu Regionalne deponije ”Mošćanica”. Uređaj je isporučen i instalisan, te je dana, 22.07.2019. godine pušten u probni rad, koji će trajati četiri mjeseca.
Sredstva za finansiranje ovog projekta je obezbjedilo Privredno društvo ”Regionalna deponija Mošćanica” dijelom iz vlastitih sredstava, te dijelom iz donatorskih sredstava aplicirajući na javne pozive kod Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Fonda za zaštitu okoliša FBiH i Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko – dobojskog kantona.

Tako je za sufinansiranje Projekta Privredno društvo ”Regionalna deponija Mošćanica” izdvojilo 513.554,72 KM, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je učestvovalo sa 225.000,00 KM, Fond za zaštitu okoliša FBiH sa 170.000,00 KM i Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko – dobojskog kantona sa 80.000,00 KM.

Nabavkom i instaliranjem uređaja za prečišćavanje deponijskog filtrata na Regionalnoj deponiji „Mošćanica“ u značajnoj mjeri unaprijediti će se sistem upravljanja procjednim otpadnim vodama sa odlagališta komunalnog otpada u skladu sa važećom zakonskom legislativom, te u potpunosti ili na minimum svesti opasnosti od štetnih uticaja deponijskog filtrata na okolinu.

 

Izvor: zenicainfo.ba