Nastavlja se revitalizacija Papirne

Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove Grada Zenica tokom 2019. godine pokrenula je inicijativu za sanaciju spomen obilježja “Park Papirna”. Nakon provedene procedure javne nabavke odabran je ponuđač, preduzeće “Kristal” d.o.o. Živinice sa kojim je Grad Zenica zaključio ugovor br. 02-14-22635-3/19 od 20.12.2019. godine za sanaciju “Spomen obilježja Papirna”.

Vrijednost ugovora iznosi 25.787,68 KM sa PDV-om, a izvođač je u posao uveden 06.01.2020. godine. Rok izvođenja radova je 30 dana od dana uvođenja Izvođača u posao, uz mogućnost produženja roka u slučaju djelovanja više sile za onoliko dana koliko je trajala smetnja.
Stručno – tehnički nadzor nad izvođenjem radova vrši Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada “Zenica” d.o.o. Zenica.

Ugovorom su predviđeni radovi na zamjeni postojeće podloge, sanaciji oborinske odvodnje, uređenju postojećeg mobilijara, omogućavanja prilaza objektu u smislu otklanjanja arhitektonskih barijera,  te radovi na estetskom poboljšanju ambijenta ugradnjom LED traka.
Cilj projekta je da se njegovom realizacijom vrati značaj ovom objektu obzirom da duži vremenski period na istom nije vršena nikakva sanacija. Na ovaj način također se želi nastaviti stvaranje ljepšeg ambijenta u ovom dijelu grada, gdje je nedavno rekonstruisana gimnastička dvorana Papirna, a u dogledno vrijeme planira se i rekonstrukcija sportskog poligona Papirna sa pratećim sadržajima.  Naime, prošlog mjeseca radnici Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje sportskih objekata “Zenica” radili su na uređenju nekadašnjeg rukometnog stadiona. Namjera je, da se u proljeće ovaj stadion dovede u funkcionalno stanje, odnosno da se otvoreni teren iskoristi za trenažni proces i rekreaciju, a u konačnici zamisao je da Gradska uprava i Javno preduzeće za upravljanje i održavanje sportskih objekata “Zenica” na ovom stadionu izgrade multifukcionalnu sportsku dvoranu.

 

Izvor: zenica.ba