Nije realno očekivati promjenu kamatnih stopa u BiH

Predsjednik Udruženja banaka u Bosni i Hercegovini Berislav Kutle izjavio je za Fenu da se dužnici kratkoročnih kredita sa promjenljivom kamatnom stopom ne bi trebali brinuti o promjeni te stope.

Smatra da nije realno očekivati promjenu kamatnih stopa u BiH u narednih nekoliko godina iz više razloga.

Prvi razlog je nerealno veća ponuda od potražnje za kreditima, što se neće brzo promijeniti. U ovakvoj nestabilnoj političkoj situciji u BiH nije realno očekivati veću potražnju za kreditima“, rekao je Kutle.

Kao drugi razlog naveo je kamatnu stopu na evropskom tržistu koju ni očekivana inflacija u kratkoročnom periodu ne može podići.

Jasno je da bi svima koji imaju kredite na deset i više godina bilo pametno da promijene kamatu u fiksnu kako bi bili sigurni“, istakao je Kutle.

Dodao je da je za očekivati rast inflacije u narednom periodu jer se svi u EU trude da je izazovu kako bi ubrzali rast i razvoj, a drugi razlog je rast cijena sirovina i energenata koji je počeo i prije pandemije.

Pandemija je odgodila tu krizu za skoro dvije godine, ali je ona sada pred nama“, naglasio je Kutle.