Obavijest o konačnoj listi stipendista

Obavještavamo podnosioce zahtjeva za dodjelu stipendije u akademskoj 2020/2021. godini da je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona donijelo Odluku br. 02-34-13881/21 od 14.10.2021. godine o visini stipendije za 2020/2021. godinu i načinu isplate.

U nastavku možete preuzeti konačnu listu studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju, spisak studenata koji studiraju deficitarna zanimanja, kao i listu studenata koji nisu zadovoljili uslove Konkursa.

Prilog:

– Odluka Ministarstva obrazovanja Zeničko-dobojskog kantona

– Konačna lista studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju u akademskoj 2020/2021. g.

– Tabela studenata koji studiraju za deficitarno zanimanja i ujedno imaju prosjek od najmanje 8,5 ili ekvivalent, a kojima se dodjeljuje dodatna novčana nagrada u visini stipendije.

– Tabela kandidata koji ne ispunjavaju uslove Konkursa u akademskoj 2020/2021.

Napomena:

Aplikanti mogu izjaviti žalbu na konačnu listu Zeničko-dobojskom kantonu, putem Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti u roku od 8 dana od datuma objavljivanja na službenoj stranici Grada Zenica i Oglasnoj tabli Službe.

zenica.ba