Zakonskim reformama učiniti osiguranje dostupnijim građanima i radnicima

Na okruglom stolu “Obaveznost osiguranja od nezgode na radu i porezni tretman usluga osiguranja” koji će biti održan 27. oktobra  u Sarajevu bit će razmatrana inicijativa za dopune Zakona o zaštiti na radu FBiH radi propisivanja zakonske obaveze kolektivnog osiguranja radnika od nezgode na radu po uzoru na Republiku Srpsku, Distrikt Brčko, te zemlje regiona.

Iz Udruženja društava za osiguranje u Federaciji BiH, koje organizuje skup, navode da bi predloženim izmjenama Zakona o zaštiti na radu bila izjednačena prava radnika u Federaciji BiH sa onima u RS i Brčko distriktu BiH, te povećana zaštita zdravlja radnika – brza naplata finansijskih sredstava od strane osiguravajućih društava neophodnih za liječenje, u slučaju povrede ili oboljevanja.

Dodaju da bi time poslodavci u Federaciji BiH povećali svoju atraktivnost na tržištu rada i značajno unaprijedili zaštitu zdravlja radnika uz neznatan izdatak za kolektivno osiguranje radnika, a troškovi bi sa poslodavaca prešli na osiguravajuća društva.

Osim toga, na okruglom stolu bit će razmatrana i Inicijativa za izmjene i dopune propisa o porezu na dohodak i porezu na dobit u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Distriktu Brčko.

Iz Udruženja navode da bi ta inicijativa trebala omogućiti građanima u svim dijelovima BiH poreske olakšice kod ugovaranja dodatne penzione i zdravstvene zaštite za sebe i svoje porodice, tj. kod ugovaranja dobrovoljnog penzionog, životnog i zdravstvenog osiguranja.

Ističu da bi predloženim izmjenama i dopunama propisa o porezu na dohodak i porezu na dobit bilo izbjegnuto svojevrsno “dvostruko oporezivanja” građana BiH u smislu da isplate osiguranih suma iz osiguranja ne bi bile oporezovane jer je plaćen porez na dohodak na premije osiguranja iz kojih te osigurane sume potiču.

Tvrde da bi se time građanima BiH učinio dostupnim veći izbor i kvalitetnija zdravstvena skrb te sigurna penzija u budućnosti, a poreska oslobađanja bi potakla ulaganja građana i poslodavaca u penziona, životna i zdravstvena osiguranja čime bi bila stvorena dodatna sredstva osiguravajućih društava za investicije u infrastrukturalne projekte entiteta i zemlje.

Također, naglašavaju da bi bio smanjen pritisak na zdravstveni i penzioni sistem zemlje, unaprijeđen životni standard građana i smanjen odliv ljudi, koji trenutno predstavlja jedan od najvećih problema u BiH.