Obavijest o sistematskim pregledima i ljekarskim uvjerenjima za upis u predškolsko obrazovanje i prvi razred osnovne škole

Obavještavamo roditelje djece za upis u predškolsko obrazovanje i prvi razred osnovne škole, koja nisu obuhvaćena cjelodnevnim boravkom u predškolskim ustanovama da će naručivanje za sistematske preglede i izdavanje ljekarskih uvjerenja za upise krenuti od 10. decembra 2021. godine te da se putem telefona ili lično jave u Službu za zdravstvenu zaštitu djece u terminu od 08h do 14h, objavljeno je na web stranici JU “Dom zdravlja Zenica”

Broj telefona je 032/444-241.