Obavijest za građane Zenice u vezi sa podjelom interventnih paketa najugroženijim kategorijama

U vezi sa velikim brojem upita i komentara na društvenim mrežama, vezanih za akciju podjele interventinih paketa najugroženijim kategorijama stanovništva u okviru preventivnih mjera zaštite od opasnosti zaraze koronavirusom, Gradska uprava i gradonačelnik Zenice javnost informišu o sljedećem.

U skladu sa dopisom Agencije za zaštitu ličnih / osobnih podataka u Bosni i Hercegovini UP1-03-1-37-5-75-3/20 MS od 31.03.2020. godine, Grad Zenica bio je obavezan sa službene web stranice Grada Zenica i sa Facebook stranice Gradske uprave ukloniti spisak sa imenima i prezimenima mještana po mjesnim zajednicama predloženih za dodjelu jednokratne pomoći u vidu paketa sa prehrambenim i higijenskim artiklima.

Kako je u toku podjela 3.000 paketa u svih 74 mjesne zajednice, obavještavamo javnost da je svako lice koje dobije paket u prisustvu sekretara, predsjednika ili povjerenika mjesne zajednice, dužno potpisati se pored svoga imena i prezimena. Po završetku podjele interventnih paketa, spiskovi će biti dostupni u Stručnoj službi Gradskog vijeća, gdje će svi građani koji izraze želju, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH moći na uvid dobiti spisak korisnika ove vrste jednokratne pomoći.

Napominjemo, Gradska uprava na čelu sa gradonačelnikom upravo iz razloga potpune transparentnosti proces sastavljanja spiskova povjerila je predsjednicima i povjerenicima mjesnih zajednica, a prvobitne spiskove bili smo primorani ukloniti sa stranice nakon intervencije Agencije za zaštitu ličnih / osobnih podataka u Bosni i Hercegovini.