Očekujemo otvaranje pregovora sa kantonalnom Vladom

Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja ZDK

Čelni ljudi Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Zeničko-dobojskog kantona očekuju otvaranje pregovora po pitanu budžeta Kantona za 2018. godinu ali i dogovor o određenom poboljšanju za sve radnike u oblasti obrazovanja na području ZDK u skladu sa realnim mogućnostima u budžetu.

– Mi nismo spremni prihvatati bilo kakva obećanja o povećanjima od nekakvih 30-tak procenata koja kasnije se ne realiziraju. U suštini, mi pregovaramo i dogovaramo samo stvari koje neće ugroziti redovnost isplata plata i naknada. Kazao je Selvedin Šatorović, predsjednik SSSOOiOZDK.

On je objasnio da značajnije poboljšanje statusa prosvjetnih radnika na području Zeničko-dobojskog kantona u Sindikatu očekuju sredinom 2018. godine kada će ući u proces pregovaranja oko novog kolektivnog ugovora.

– Prema našoj viziji očekujemo da će to biti jedan kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja gdje ćemo imati iste plate za sve radnike i u osnovnom i srednjem obrazovanju. Time ćemo ispuniti odredbe koje precizira Zakon o radu koji kaže isti posao – ista plata, istakao je Šatorović.

Za razliku od drugih sindikata, tvrde iz SSOiOZDK, oni vode računa o svakom radnom mjestu i sa poboljšanjem socijalnog položaja, žele da sačuvaju postojeći broj izvršilaca, što je trenutno i prioritet sindikata.

– Ukoliko se nešto promjeni i ukoliko budemo odlučili da postupamo na drugačiji način, onda će radnici u Zeničko-dobojskom kantonu sigurno imati najveće plate u Federaciji BiH, zaključio je Šatorović.