Od ponuđenih 1.050 mjesta, na Univerzitet u Zenici se prijavilo 941 brucoša

Univerzitet u Zenici je do sada zaprimio 941 prijavu za upis studenata na prvu godinu I ciklusa studija za akademsku 2021/2022. godinu od ponuđenih 1.050 mjesta.

“Iako je Univerzitet prošle godine za upis ponudio 1.265 mjesta, ove godine je smanjio broj mjesta ali je broj prijavljenih već sada veći u odnosu na prošlu godinu kada su upisali 735 studenata”, izjavio je za Fenu prorektor za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Zenici Enes Bikić.

Napominje da su prateći trend veće zainteresovanosti završenika srednjih škola ove godine pokušali uspostaviti bolji i realniji plan upisa na akademsku 2021/2022., te da su zadovoljni dosadašnjim brojem prijavljenih na nekom od osam fakulteta tog Univerziteta.

“Najveći broj srednjoškolaca bio je zainteresovan za Medicinski i Politehnički fakultet. Budući studenti iskazali su veliku želju da se upišu na Medicinskom fakultetu, na kojem je bilo predviđeno da se upiše 90 studenata – 30 redovnih na teret budžeta Zeničko-dobojskog kantona, te 60 redovnih-samofinansirajućih. Zasigurno će ponovo biti “probijen” plan upisa na tom fakultetu, koji ima problema sa prostorom, a ima i potrebu za angažman novih kadrova”, podvlači Bikić te napominje da bi velika podrška radu tom fakulteta bila transformacija Kantonalne bolnice Zenica u Klinički centar, čime bi studenti i profesori dobili nastavnu bazu u svom gradu.

Slična je situacija i na Politehničkom fakultetu, na kojem je vrlo atraktivan Odsjek softversko inžinjerstvo. Politehnički je upisnu kvotu, sa prošlogodišnjih 100, povećao na 150.

“Mislim da bi Univerzitet, upravo kod ova dva fakulteta, u budućnosti trebao voditi više aktivnosti i brige kako bi se izašlo u susret da se upotpune potrebe tih fakulteta. To bi, čini mi se, u budućnosti mogao da bude i nekakav strateški angažman ka boljem razvoju Univerziteta”, smatra Bikić.

Konačni rezultati realizacije Plana upisa studenata u prvom upisnom roku bit će poznati nakon 23. jula dok će drugi upisni rok biti raspisan 30. augusta.

 

Izvor: zenicainfo.ba