Od sutra (srijeda) potpuna obustava saobraćaja na Bulevaru Eze Arnautovića

Zbog radova, koje je planiralo zeničko preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ od sutra će u Zenici biti zaustavljen saobraćaj Bulevarom Ezhera Eze Arnautovića.

„Radi se o izgradnji kišnih preliva na lijevoobalnoom kanalizacionom kolektoru, čijom će se izgradnjom prevenirati situacije izlijevanja vode na pomenutu saobraćajnicu pa i plavljenja podruma okolnih objekata, do čega je dolazilo u periodima intenzivnih kišnih padavina“, pojašnjava Dženana Sivac-Nezić, portparolka preduzeća „Vodovod i kanalizacija“, napominjući da su ovi radovi u sklopu njihovog mega projekta „Vodosnabdijevanje i odovodnja otpadnih voda Bosna II „.

Radovi će se izvoditi u dvije faze. Prva faza podrazumijeva potpunu obustavu i trajaće od 21. do 30. oktobra, a tokom druge faze, od 31. oktobra do 14. novembra, uslijediće djelimična obustava saobraćaja u ulici Bulevar Ezhera Eze Arnautovića (raskrsnica sa ulicom Talića brdo).Tokom prve faze motorna vozila će se preusmjeravati na obilaznicu kroz ulicu Talića brdo, uz korištenje privremene mini kružne raskrsnice kod ulaza na postojeći parking, dok će za druge faze samo motorna vozila, koja se kreću iz smjera autobuska stanica – Drveni most morati koristiti obilaznicu u ulici Talića brdo. Istovremeno će se autobusi, koji se kreću na liniji Drveni most – autobuska stanica, preusmjeriti  na alternativnu liniju Drveni most – ulica Londža  – kružna raskrsnica kod Robne kuće „Bosna“ –  Bulevar“, a autobusi, koji saobraćaju na liniji autobuska stanica – Drveni most biće preusmjereni na alternativnu liniju Bulevar – kružna raskrsnica kod „RK „Bosna“ –  ulica Londža – Drveni most.

 

Izvor: zenicainfo.ba