Odabrane OCD/NVO kojima će biti dodijeljena sredstva za realizaciju projekata u oblasti zaštite okoliša

Sadržaj Odluke o izboru organizacija civilnog društva/nevladinih organizacija čiji projekti će biti (su)finansirani u sklopu Javnog poziva organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama sa područja Grada Zenica za predaju prijedloga projekata u sklopu raspodjele budžetskih sredstava za 2020. godinu preuzmite ovdje.