Održan okrugli sto na temu „Unapređenje saradnje obrazovanja odraslih i privrede“

„Unapređenje saradnje obrazovanja odraslih i privrede“, tema je okruglog stola, koji je danas održan u Zenici. Ovaj događaj okupio je predstavnike privrede i poslodavaca, sektora rada i zapošljavanja, lokalne samouprave i obrazovanja, a organizator je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, uz finansijsku podršku Ureda DVV Inetrnacional za BiH.

Cilj okruglog stola je kroz dijalog različitih učesnika u ovom procesu ukazati na potrebu kontinuirane saradnje obrazovanja odraslih i privrede, te koordiniranog djelovanja lokalne samouprave, sektora rada, zapošljavanja, privrede i obrazovanja, kako bi se pospješio privredni i društveni razvoj.

“Trenutno u našem društvu postoji veliki nesklad između velikog broja nezaposlenih i velike potrebe za kvalifikovanom radnom snagom, što znači da postojeća radna snaga ne posjeduje potrebna znanja i kompetencije neophodne u savremenim procesima rada, a da bi se one unaprijedile i da bi kompanije imale radnu snagu, koja može odgovoriti savremenim tržištima i njihovom poslovanju neophodno je da sinergijski djeluju svi akteri u procesu unapređenja znanja kako učenika srednjeg stručnog obrazovanja, visokostručnih kadrova, tako i u domenu obrazovanja odraslih”, ističe Diana Babić, predsjednica Privredne komore ZDK , navodeći da se samo tako može doprinijeti rješavanju problema postojećeg disbalansa između potreba tržišta rada i obrazovnog sistema.

“Obrazovanje i reforme obrazovanja trebaju ići u korak sa zahtjevima zajednice, a oni idu u pravcu da obrazovne vlasti pruže ono što oni traže”, napominje Spahija Kozlić, resorni kantonalni ministar.

“Naš fokus u BiH, pa i u ZDK je međusektorska saradanja, sa posebnim naglaskom na saradnju nadležnih obrazovnih institucija i poslodavaca, te ostalih relevantnih aktera u oblasti obrazovanja odraslih”, kaže Anes Čerkez projekt koordinator Ureda DVV Inetrnacional za BiH, konstatujući da ta saradnja trenutno nije na zadovoljajućem nivou i mora biti unaprijeđena u što skorijem vremenu, kako bi se osigurala funkcionalnost sistema obrazovanja odraslih u ZDK.