Podrška zapošljavanja u metaloprerađivačkoj industriji

U okviru Projekta podrške zapošljavanju u metaloprerađivačkoj industriji, koji u proteklih godinu dana i u okviru državnog projekta Dijaspora za razvoj realizuje Grad Zenica, mapirane su potencijalne partnerske kompanije i pojedinci iz dijaspore i uspostavljeni mehanizmi uvezivanja iseljeništva sa matičnim firmama, saopšteno je na današnjoj promociji rezultata Projekta u sjedištu Gradske uprave.

„Imamo novih 16 sugrađana koji su dobili posao, a ovakvih projekata biće još“, najavio je gradonačelnik Zenice, Fuad Kasumović.

„Ono što smo uveli kroz ovaj projekat su i dva modula na našem web portalu, e-dijaspora i e-matičar, kojima smo pružili priliku dijaspori da lako i brzo dođu do svih dokumenata koji su im od koristi“, pojasnila je stručna saradnica za marketing, promociju i strane invseticije u Službi za privredu i upravljanje razvojem Grada Zenice, Maša Škrbić.

Partnerske kompanije u Projektu, zenički Fuel Boss i slovenački FB Mont,  osigurali su kvalitetnu obuku 40 bravara i zavarivača, među kojima je s njih 16 zasnovan radni odnos. Osim osnovnih znanja u ovim zanatima, kandidati su prošli i intenzivnu obuku o zaštiti na radu.

„Radi se o atraktivnim zanimanjima kojima je lako pronaći posao, kako u BiH, tako i u instrastvu. Nadam se da će svi koji su prošli ovu obuku ostati u BiH. Od 40 kandidata, firma Fuel Boss je primila u radni odnos 16 ljudi, a očekujemo da ćemo tokom zime zaposliti i ostale, ukoliko se ne snađu na drugom mjestu“, kaže Emin Talić, vlasnik zeničkog preduzeća Fuel Boss, koje se bavi projektovanjem, proizvodnjom, montažom i održavanjem metalnih konstrukcija.

Jedan od novozaposlenih je i 19-godišnjak, Rijad Dubičić, koji je prošao obuku u Fuel Bossu, nakon završene Srednje industrijske škole u Zenici. „Najvažnije u poslu zavarivanja je oprez, a onda sve ostalo“, kaže Rijad, poručivši mladima da se ciljevi postižu prvenstveno trudom i zalaganjem.

Transfer znanja iz dijaspore inače je ključni element saradnje sa iseljeništvom, koje se smatra značajnim razvojnim potencijalom u BiH.

„Istraživanje je potrdilo da imamo oko dva miliona ljudi koji žive van zemlje, da je oko 23 posto njih visoko obrazovano, 5 posto ima master, 3 posto doktorat. Radi se o jako obrazovanoj dijaspori, koja je jako zainteresovana za razvoj BiH, pogotovo kroz prenos znanja i to je oblast koju treba razvijati“, navodi Isma Stanić, šefica Odsjeka za iseljeništvo u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, dodajući da u BiH trenutno ne postoji baza podataka o investorima iz dijaspore, ali da ih je značajan broj, pogotovo u pojedinim opštinama, Velikoj Kladuši i Žepču, na primjer.

„Zenica je naš novi partner. Pridružila se ove godine i ovo je prvi projekat koji je realizovan, a sigurni smo da će Zenica ostati partner i u nastavku“, kaže Stanić.

Bravarima i zavarivačima iz pogona Fuel Boss-a danas su uručeni certifikati o uspješnoj završenoj ubuci.

 

Izvor: zenicainfo.ba