Predstavnici Udruženja poslodavaca Zenice učestvovali na Okruglom stolu u Tuzli

U sklopu projekta AGILEd, danas je u Tuzli održan Okrugli stol na temu „Modeliranje horizontalne raspodjele javnih prihoda poštivanjem principa fiskalnog kapaciteta jedinica lokalne samouprave i regionalnog razvoja“.

Moderatori današnjeg okruglog stola bili su predstavnici Udruženja poslodavaca Zenica, dok je cilj radionice podrazumijevao prezentiranje prijedloga izmjena i dopuna Zakona o raspodjeli javnih prihoda FBiH i pokretanje argumentirane rasprave o predloženim izmjenama.

“Za građane Zenice, Tuzlanskog kantona, Hercegovačko-neretvanskog kantona i druge građane koji ne žive u BPK ili Sarajevskom kantonu, bitno je mijenjati ovaj zakon jer bi u Zakonu raspodjele javnih prihoda mnogo bolje kotirali. Pojedine općine i kantoni bi dobili mnogo više sredstava u horizontalnoj raspodjeli. Do sada ta raspodjela nije bila pravična, odnosno nije bila dobra za kantone, stoga isto želimo mijenjati. Želimo okupiti kompletnu akademsku zajednicu, kompletan nevladin sektor, a prije svega sve poslodavce pobrojanih kantona i osmisliti izmjenu Zakona uz jednu široku javnu raspravu, potom napraviti prijedlog izmjena Zakona, te izlobirati tu promjenu putem naših zastupnika u federalnom parlamentu”, pojasnio je Mladen Perić, predsjednik Skupštine Udruženja poslodavaca Zenica.

Polazna tačka današnje prezentacije bila je aspiracija ka zaustavljanju jaza između bogatih i siromašnih osoba.

“Osnovna ideja modela jeste, prije svega, da se oni privilegovani ili oni kod kojih je prepoznato opterećenje koje ne postoji, svede na neku razumnu mjeru. Također, jako je bitno ta sredstva upotrijebiti za sprečavanje daljeg jaza između bogatih i siromašnih. Dakle, sredstva treba namjenski opredijeliti onim lokalnim sredinama koje nemaju realne šanse za finansiranje izgradnje infrastrukture, privlačenja privatnih sektora i sl.”, kazao je tom prilikom prof. dr. Nino Serdarević.

Projekat AGILEd finansijski podržava Ambasada SAD-u BiH. 

 

Izvor: zenicainfo.ba