Prošle godine u BiH 15,7 posto nezaposlenih odnosno 401.846 osoba

Stopa nezaposlenosti u BiH u prošloj godini, prema zvaničnim podacima, iznosila je 15,7 posto, što je za 2,7 posto manje nego 2018. godine, izjavila je ministrica civilnih poslova BiH Ankica Gudeljević.

Gudeljević je, pozivajući se na Anketu o radnoj snazi u 2019. godini koju je sprovela Agencija za rad i zapošljavanje BiH, konstatovala da je posljednjeg dana prošle godine na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u BiH bilo 401.846 osoba.Prema toj anketi, u BiH je nezaposleno 18,8 posto žena i 13,6 posto muškaraca.

Ona je istakla da je Anketa zasnovana na preporukama i definicijama Međunarodne organizacije rada i zahtjevima Eurostata, čime je osigurana međunarodna uporedivost podataka u domenu statistike rada.

Ministrica civilnih poslova postavila je kreiranje ambijenta saradnje i uvažavanja kao prioritet u radu Ministarstva u njenom mandatu.

“Samo zajedničkim nastojanjima možemo očekivati dobrobit za svako polje posebno, pa tako i za BiH”, rekla je Gudeljević.

Ona je kao veoma značajno istakla intenziviranje rada konferencija ministara u oblastima u kojima postoje, naprimjer, u oblasti obrazovanja uspostavljena je Konferencija ministara na nivou BiH, a slično je i u zdravstvu.

Riječ je, objasnila je ona, o tijelima koja treba da razmatraju aktuelne teme i probleme, te da nastoje usaglasiti stavove o pitanjima koja se odnose na sve podjednako, razmijeniti mišljenja i iskustva, pozitivne prakse sa svih nivoa i uspostaviti dijalog koji povezuje.

Gudeljević je posebno izdvojila kao veoma značajan aspekt budućeg djelovanja rad na zajedničkim programima, s akcentom na programe koji osnažuju put BiH ka evropskim integracijama.

Ona je ocijenila da je BiH spremna za izazove globalnih događaja i procesa.

“Aktuelna situacija s virusom korona pokazala je da imamo spremnost i kapacitete da odgovorimo na ovakve izazove”, podsjetila je Gudeljević i dodala da su sve nadležne institucije u stalnom kontaktu i realizuju mjere u skladu s procjenom trenutne situacije.

Dogovor o zajedničkom djelovanju predstavnika oba entiteta i Brčko distrikta postignut je 4. februara na konferenciji posvećenoj aktuelnoj situaciji u vezi s virusom korona.

“Ohrabruje i dalja kontinuirana komunikacija zdravstvenih institucija u BiH sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i Evropskiim centrom za prevenciju i kontrolu bolesti”, rekla je Gudeljević.

Ona nije navela konkretne podatke koliko BiH izdvaja sredstava za razvoj nauke, ali je podsjetila da se finansiranje naučnoistraživačkog rada i tehnološkog razvoja u BiH odvija na više nivoa.

“Naučnoistraživačka djelatnost u zakonodavnom i organizacionom smislu je u nadležnosti entiteta i regulisana je posebnim entitetskim zakonima”, objasnila je Gudeljević.

Ministrica civilnih poslova je kao najvažniji zadatak istakla uređivanje odnosa na unutrašnjem planu.

“Moramo ohrabriti međusobno povjerenje, čiji izostanak je najlošiji saputnik na putu razvoja BiH”, rekla je Gudeljević.

Ona je zaključila da će, ukoliko ovi međuinstitucionalni dijalozi budu dovedeni na nivo razvijenih pluralnih društava, biti učinjen veliki iskorak.