Provjerite ima li vas na biračkom spisku

Povodom Lokalnih izbora koji su raspisani za 15. novembar 2020. godine, Gradska izborna komisija daje slijedeće:

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještava se javnost i svi učesnici u izbornom procesu da će Privremeni birački spisak (PBS) za Grad Zenica biti izložen u periodu od 20. jula do 17. augusta 2020. godine.

Privremeni birački spisak se izlaže kako bi građani i svi učesnici u izbornom procesu mogli provjeriti podatke sadržane u istom i mogli tražiti eventualne ispravke kod nadležnog organa.

Privremeni birački spisak će biti izložen i u prostorijama 16 mjesnih zajednica, prema pregledu datom u prilogu ovog obavještenja.

Provjera podataka u PBS može se izvršiti u navedenim prostorijama u vremenu od 10,00 do 16,00 sati svakim danom osim subote i nedjelje.

Provjera podataka može se izvršiti i u Centru za birački spisak putem telefona broj: 032/447-696 u toku radnog vremena od 7,30 sati do 16,00 sati svakim radnim danom.

Također, obavještavaju se raseljena lica koja žive u Zenici da mogu do 1. septembra da se izjasne za koju općinu (grad) će glasati: općinu (grad) prebivališta iz 1991. ili za općinu (grad) trenutnog boravišta. Radi preuzimanja obrasca zahtjeva za određivanje ili promjenu biračke opcije raseljenih lica, potrebno je zvati putem telefona broj: 032/447-696.

Sva potrebna obavještenja građani mogu dobiti putem navedenog broja telefona u Centru za birački spisak.

NAPOMENA: U prostorijama MZ u kojima se izlažu izvodi iz PBS obavezno je pridržavanje i primjena preporučenih općih mjera zdravstvene zaštite (nošenje zaštitnih maski svih osoba koje ulaze u prostorije, fizička distanca od minimalno 1,5 metar, dezinfekcija ruku i sl.

Pregled lokacija MZ gdje se izlaže PBS:

– U prostorijama MZ „CENTAR“ za područje MZ: LONDŽA, JALIJA, PIŠĆE, ODMUT, SEJMEN I CENTAR;

– U prostorijama MZ „BLATUŠA“ za područje MZ: BLATUŠA;

– U prostorijama MZ „CARINA“ za područje MZ: CARINA, BILINO POLJE I NOVA ZENICA

– U prostorijama MZ „CRKVICE“ za područje MZ: CRKVICE, GORNJE CRKVICE I 0STARO RADAKOVO;

– U prostorijama MZ „BRIST“ za područje MZ: BRIST, BRODA, ZMAJEVAC I ČAJDRAŠ – VJETRENICE;

– U prostorijama MZ “LOKVINE” za područje MZ: LOKVINE, STRANJANI, JANJAC, POJSKE I VRSELJE;

– U prostorijama MZ „BABINO“ za područje MZ: BABINO, DONJE BABINO, OSREDAK- GRADINA, SEOCI,ZAHIĆI- ŽIVKOVIĆI I SEBUJE;

– U prostorijama MZ “ARNAUTI” za područje MZ: ARNAUTI, BRIZNIK, VARDA, PUHOVAC I RADINOVIĆI;

– U prostorijama MZ „NOVO RADAKOVO“ za područje MZ: NOVO RADAKOVO, KLOPČE, LUKOVO POLJE I BILMIŠĆE;

– U prostorijama MZ “PERIN HAN” za područje MZ: PERIN HAN, TIŠINA, PUTOVIĆI- PUTOVIĆKO POLJE, GORICA I MOŠĆANICA;

– U prostorijama MZ „RASPOTOČJE“ za područje MZ: RASPOTOČJE, JANJIĆI, LAŠVA I DRIVUŠA;

– U prostorijama MZ „TETOVO“ za područje MZ: TETOVO, GRADIŠĆE, BANLOZI I PODBREŽJE;

– U prostorijama MZ „MOKUŠNICE“ za područje MZ: MOKUŠNICE, TRGOVIŠĆE, GORNJA ZENICA, DOBRILJEVO I VRAŽALE;

– U prostorijama MZ „NEMILA“ za područje MZ: NEMILA, BISTRIČAK, KOPRIVNA,       GLADOVIĆI, VRANDUK, ŠERIĆI, VUKOTIĆI, JASTREBAC I ORAHOVICA;

– U prostorijama MZ „TOPČIĆ POLJE“ za područje MZ: TOPČIĆ POLJE, STARINA, KOVANIĆI, BISTRICA I PEPELARI;

– U prostorijama MZ „DONJA GRAČANICA“ za područje MZ: PEHARE, DONJA GRAČANICA, RIČICE, DONJA VRACA I GORNJA GRAČANICA.