Radio klub Zenica nastavlja projekat proširenja Radio mreže

Radio klub Zenica i Općina Maglaj (CZ Maglaj) potpisali su Dokument o saradnji kojim E71EZC nastavlja sa projektom širenja Radio mreže za opasnost kroz saradnju sa službama i organizacijama iz neradioamaterskog sektora, dokument saradnje, a koje su u sistemu zaštite i spašavanja.

U narednom periodu preostaje realizacija tehničkih elemenata saradnje. Radio klub Zenica je bio uz Maglaj 2014. godine, a zahvaljujući interesu i inicijativi Općinski vlastih 2018. i 2019. godine mnogo se uradilo da se greške iz prošlosti ne ponove.

Da podsjetimo RMZO E7 ZDK je do sada funkcionisala kao radioamaterska mreža koja je osnovana 2015. na inicijativu Radio kluba Zenica, međutim ekipa Radio kluba Zenica koja se bavi RMZO je u 2020. započela projekat saradnje sa organizacijama i službama koje su u sistemu zaštite ljudi spašavanja, a koje nisu radioamaterske.

U narednom periodu cilj svih potpisnika je da se uradi tehničko rješenje za radiokomunikacijsku sponu svih službi u slučaju elementarnih nepogoda a primopredajna sekcija radio kluba Zenica bi trebala biti nositelj RMZO tj. centralna tačka za radio vezu barem kada je u pitanju ZDK.

Radio klub Zenica priprema i prezentaciju svojih tehničkih i radiokomunikacijskih mogućnosti koja će biti prezentovana 21.03. na Kamberovića polju. Svakako u prezentaciju će biti uključen i RMZO sektor.