Rektorska konferencija o oporezivanju kod angažovanja spoljnih saradnika

Na Univerzitetu u Zenici danas je održana nova sjednica Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine na kojoj je iznova razmatrano jedno od najjaktuelnijih pitanja, angažovanje spoljnih saradnika za nastavni proces i plaćanje obaveza prema Poreznoj upravi.

Predsjedavajući Rektorske konferencije, rektor Zeničkog univerziteta, prof. dr. Jusuf  Duraković je ukazao, da je porezni ured utvrdio obaveze.

O neriješenom pitanju, modelu oporezivanja primanja spoljnih saradnika rektor Duraković prošlog petka upoznao je federalnog premijera.

„U proceduri su dva veoma važna zakonska rješenja, Zakon o porezu na dohodak i Zakon o doprinosima, ali dok se ne usvoje morat ćemo primjenjivati stare propise kod ugovora sa spoljnim saradnicima. To praktično znači, da će svi rektori morati potpisivati ugovore sa spoljnim saradnicima kao i prošle godine kako bi se akademska godina odvijala bez problema, a kakve će posljedice biti to se ne može predvidjeti“, izjavio je rektor Duraković.

Suština je da Univerziteti plaćaju porez od 20 posto dok je Porezna uprava stava da to mora biti u iznosu od 60 posto.

Univerzitetima, odnosno Rektorskoj konferenciji ostaje opcija žalbe resornom federalnom ministarstvu i eventualno pokretanje sudskog spora.

 

Izvor: zenicainfo.ba