Rješavanje problema javne rasvjete

U kabinetu općinskog načelnika Zavidovići održan je sastanak predstavnika Elektrodistribucije i načelnika Hašima Mujanovića. Tema sastanka bila je aktuelni problemi javne rasvjete sa kojima se mjesne zajednice sa područja općine Zavidovići svakodnevno susreću. Javna rasvjeta je jedan od ključnih elemenata sa siguran i bezbjedan život koju bi trebalo da ima svako naseljeno mjesto. Međutim, svjedoci smo problema i stanja sa kojima se nosimo u posljednje vrijeme upravo vezano za javnu rasvjetu i postupak za realizaciju i postavljanje iste. Nedostatak upotrebne dozvole je najznačajniji problem koji moramo rješiti u što kraćem vremenu. Svaka javna rasvjeta koja se postavlja pored svih ostalih elemenata bitnih za njeno efikasno funkcionisanje mora da ima i upotrebnu dozvolu, istakli su prisutni predstavnici Općine Zavidovići. Također su detaljno analizirani propisi i utvrđeni koraci za rješavanje nastalog problema. Određeni su hitni rokovi za bržu realizaciju kako bi se kompletan proces što prije i kvalitetnije okončao. U narednom periodu od 10-15 dana, javna rasvjeta naseljenog mjesta Kovači bi trebala dobiti upotrebnu dozvolu čime bi se spriječilo njeno isključenje a nakon toga i ostale javne rasvjete. Cilj nam je da sve javne rasvjete koje su u funkciji, a i one koje se planiraju pustiti u rad budu postavljene u skladu sa zakonskim propisima i procedurama na šta ćemo posebno obratiti pažnju, rekao je općinski načelnik, Hašim Mujanović.