Rudnik mrkog uglja Zenica: Blokiran račun i najavljen štrajk

Zbog neuplaćenih, a obračunatih doprinosa, račun Rudnika mrkog uglja Zenica blokiran je od 29. augusta, a tim povodom jučer su u Zenici boravili predstavnici Upravnog odbora Samostalnog sindikata rudara Federacije BiH i uz obilazak pogona Stare jame, o aktuelnoj problematici, razgovarali sa rudarima i menadžmentom Rudnika.

“Zbog ove blokade, koja će onemogućiti poslodavca u RMU Zenica da poštuje Kolektivni ugovor, najvjerovatnije će 06. septembra doći do iskazivanja radničkog neposluha u svim pogonima ovog Rudnika”, navodi Sinan Husić, predsjednik Upravnog odbora Samostalnog sindikata rudara Federacije BiH, ističući i da je ovaj Sindikat, zbog aktuelnog stanja u rudnicima Zenica i Breza, najavio štrajk u njima, za 13. septembar, dok će danas sa predstavnicima uprava, ova dva Rudnika potpisati i Sporazum o obavljanju minimuma poslova u toku najavljenog štrajka.

“Naš je definitivan stav da Vlada Federacije BiH, Elektroprivreda BiH i uprave Rudnika Zenica i Breza, čiji je račun takođe blokiran, moraju iznaći rješenje, koje će omogućiti potpunu primjenu aktuelnog Kolektivnog ugovora, koji važi do 11. septembra”, tvrdi Sinan Husić, smatrajući da ove aktivnosti mogu biti i jedna vrsta dodatanog pritiska na pregovoračke timove reprezentativnih granskih sindikata, koji već imaju za sobom prvi krug neuspješnih pregovora po pitanju kreiranja sadržaja novog Kolektivnog ugovora za naredni period.

 

Izvor: zenicainfo.ba