Savjet ministara BiH: Donesena odluka o privremenom smanjenju carinskih stopa za određene robe

Savjet ministara Bosne i Hercegovine donio je jednoglasno odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31. decembra 2022. godine, javlja Anadolu Agency (AA).

Iz Savjeta ministara BiH saopšteno je da na godišnjem nivou usvajaju ovu privremenu mjeru u skladu sa Zakonom o carinskoj tarifi, s ciljem podrške domaćoj privredi, njenom konkurentnijem i povoljnijem poslovanju te zadržavanju postojećih radnih mjesta i novom zapošljavanju, što je dodatno važno u vrijeme pandemije COVID-19.

“Ovogodišnjom odlukom su obuhvaćene 63 tarifne oznake u sektorima tekstilne, obućarske, hemijske, metalne, prehrambene i grafičke industrije, kao i elektroindustrije. Robe koje su obuhvaćene ovom odlukom su materijali i sirovine koji se smatraju repromaterijalom, jer ih koriste bh. proizvođači u vlastitoj proizvodnji za izradu gotovih proizvoda, u proizvodnji proizvoda za izvoz ili su supstitucija uvoznih proizvoda, a koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda”, pojasnlli su iz Savjeta ministara BiH.

Na današnjoj sjednici Savjet ministara BiH utvrdio je prijedlog sporazuma o finansiranju programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014 – 2020 za 2020. godinu između Evropske komisije, Vlade Republike Srbije i BiH.

“Doprinos Evropske unije za finansiranje ovog programa aktivnosti za 2020. godinu iznosi 1,8 miliona evra od ukupno procijenjene vrijednosti programa 2.117.647 evra. Preostala sredstva u iznosu 317.647 evra osiguraće korisnici grantova, uglavnom na nižim nivoima vlasti”, navodi se u saopštenju.

Programom je obuhvaćeno 67 opština u BiH i 31 opština u Srbiji, s ciljem da se unaprijedi socijalno-ekonomski razvoj u pograničnom području dvije države. Sredstva su namijenjena projektima promovisanja prekograničnog zapošljavanja, mobilnosti radne snage, socijalne i inkluzije u oblasti kulture, kao i zaštite životne sredine te razvoja turizma. Period izvršenja ovog sporazuma je 12 godina, a operativnog provođenja šest godina od stupanja na snagu.

Savjet ministara BiH utvrdio je i prijedlog ugovora o zajmu (Zeleni gradovi 2 – Window II vodovod Brčko) između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), vrijedan 6,5 miliona evra.

Realizacijom projekta će se obezbijediti uslovi za poboljšan rad postojećeg sistema vodosnabdijevanja grada Brčko i prigradskih naselja, kao i stvoriti tehničke pretpostavke za njegovo daljnje širenje. Projekat bi trebao biti završen u naredne tri godine, rok otplate zajma je 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda na otplatu glavnice, a sredstva su alocirana na Brčko distrikt BiH.

Savjet ministara BiH utvrdio je dva prijedloga ugovora o grantu, projekat Koridor 5c 2 u FBiH – dio 3 – poddionica Poprikuše – Nemila i tunel Ivan, između BiH i EBRD-a koji se odnose na investicione grantove iz programa Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan. Vrijednost granta za poddionicu Poprikuše – Nemila iznosi 36.074.000 evra, a za tunel Ivan grant je vrijedan 9.180.000 evra.

Ovim grantovima biće finansirani dijelovi projekata, i to izgradnja dionice autoputa od oko 5,1 km između Nemile i Poprikuše, te izgradnja oko 2 km dionice tunela Ivan na autoputu prema međunarodnim standardima. Grantovi će biti alocirani na entitet Federacija BiH.

Savjet ministara BiH utvrdio je prijedlog sporazuma o zajmu za projekat modernizacije vodnih i sanitarnih usluga između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, vrijedan 51,5 miliona evra. Od ovog iznosa na Republiku Srpsku alocirano je 26.500.000 evra, a na Federaciju BiH 25 miliona evra. Rok otplate zajma je 32 godine, uključujući sedam godina grejs perioda.

Istovremeno je utvrđen prijedlog sporazuma o grantu za trast fond sa jednim donatorom za ovaj projekat između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj u ulozi administratora trast fonda. Riječ je o grantu vrijednom 2,3 miliona američkih dolara, a sredstva su namijenjena RS-u i FBiH u jednakim iznosima po 1.150.000 američkih dolara.

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde BiH, donio je odluku o preraspodjeli dijela budžetskih sredstava u 2021. godini iz budžeta ministarstva u budžet Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine u ukupnom iznosu 1,8 miliona KM.

Preraspodjelom budžetskih sredstava omogućava se Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH da redovno izmiruje obaveze iz svoje nadležnosti.