U BiH prijavljena 781 reakcija na vakcinu

Prema dostupnim podacima, u Bosni i Hercegovini s obje doze vakcine je vakcinisano više od 721.000 osoba, dok je prvu dozu primilo 1,5 milion stanovnika.

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (ALMBIH) je do 8. decembra 2021. godine zaprimila ukupno 781 prijavu na reakcije nakon vakcinacije COVID-19 vakcinama.

34 prijave nisu imale minimum kriterija za podnošenje validne prijave neželjenog djelovanja lijeka, tj. nepotpune prijave sa nedostajućim osnovnim podacima, te nisu uzete u dalju evaluaciju.

4 prijave vezane za vakcinu Comirnaty, Pfizer/BioNTech odnosile su se na prijave reakcija za primljenu prvu i drugu dozu te su izvještavane u WHO-UMC bazu, za obje doze pod jednim identifikacionim brojem iz Bosne i Hercegovine.

Procijenjene su 743 prijave o sumnjama na neželjene reakcije vakcina (ADR) nakon vakcinacije protiv COVID-19 u Bosni i Hercegovini. Većina prijava uključivala je više reakcija.

710 (95,6%) prijava klasificirano je kao “non serious” nije ozbiljna, očekivana dok je kao “serious” ozbiljna klasificirano 33 prijave (4,4%).

Do danas primljene i analizirane prijave o neželjenim reakcijama ne mijenjaju pozitivan profil koristi i rizika vakcina COVID-19 koje su dostupne u Bosni i Hercegovini. To u velikoj mjeri potvrđuje njihov poznati profil reakcija na vakcinu, saopćila je ALMBIH.

Kompletan izvještaj možete pogledati OVDJE.