SSSBiH: Zakon o zaštiti na radu FBiH predstavlja bacanje prašine u oči radnicima

Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, izražava svoje nezadovoljstvo tekstom danas usvojenog Zakona o zaštiti FBiH u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH.

Iako smo godinama insistirali na usvajanju ovog zakona, kojim se konačno trebao zaštititi radnik na radnom mjestu u skladu sa evropskim standardima, usvojeni Zakon ne garantuje tu sigurnost. Posebno zabrinjava činjenica da sam Zakon predstavlja mrtvo slovo na papiru do donošenja podzakonskih akata za njegovo provođenje, a za šta je ostavljen rok od dvanaest mjeseci. S obzirom na dosadašnju praksu, gotovo da ne postoji šansa da se neophodni podzakonski akti usvoje u kraćem roku.

Također, Zakonom nisu regulisana sva pitanja iz oblasti sigurnosti i zdravlja na radu, pa je i dalje predviđena primjena pravilnika iz 50-ih, 60-ih godina prošlog stoljeća. Usvajanje ovakvog zakona predstavlja bacanje prašine u oči i radnicima i cjelokupnoj javnosti. Bilo je sasvim dovoljno vremena, čak i previše, da se Zakon uskladi sa svim evropskih standardima i da se usvoji u tekstu kojim će biti ispunjena njegova osnovna zadaća, a to je zaštita radnika na njihovim radnim mjestima.

Još jednom se pokazala pogubnost izostanka socijalnog dijaloga u Federaciji BiH prilikom usaglašavanja zakona koji se direktno tiču radnika. Na taj problem Savez samostalnih sindikata BiH mjesecima upozorava, ali do sada nije bilo razumijevanja od strane predstavnika izvršne vlasti, u ovom slučaju predlagača zakona. Nadamo se da će članovi Doma naroda Parlamenta FBiH razmotriti sve sugestije SSSBiH date na Prijedlog zakona o zaštiti na radu i da će usvojiti Zakon u tekstu koji će biti prihvatljiv za radnike.