Stručni tim Svjetske banke posjetio Gradsku upravu

 

Članovi stručnog tima Svjetske banke angažovani na Projektu smanjenja faktora rizika za zdravlje u Bosni i Hercegovini posjetili su danas Gradsku upravu i razgovarali s koordinatorom Lokalne akcione grupe formirane u okviru Projekta Zijadom Softićem.

Tokom razgovora eksperti su se interesovali za dosadašnju realizaciju projektnih aktivnosti u Gradu Zenica.

Koordinator Grupe je upoznao članove stručnog tima da su održane radionice u okviru projektnih komponenti zagovaranje, mobilizacija i edukacija, a počele su pripremne aktivnosti za komponentu monitoring i evaluacija.

Osim posjete Gradskoj upravi, eksperti su prisustvovali i drugoj orijentacionoj radionici u sklopu komponente zagovaranje, koja je održana u Muzeju grada Zenica.

Glavne teme na radionici su bile identificiranje zagovaračkih problema, ciljeva te donosioca odluka i uticajnih strana za postizanje zagovaračkog cilja.

Učesnici radionice potpisali su pristupnice o članstvu u Koaliciji za zagovaranje Zenica čiji je cilj promocija aktivnosti koje pozitivno djeluju na uvođenje zdravih životnih stilova u lokalnu zajednicu.

Projekat smanjenja faktora rizika za zdravlje u Bosni i Hercegovini finansira Vlada Švicarske putem Švicarske agencije za razvoj i saradnju, nadzire Svjetska banka, a provodi Federalno ministarstvo zdravstva u saradnji sa lokalnim zajednicama.