Sve službe Grada Zenice pandemiju korona virusa dočekale spremno

Zahvaljujući ranijim obukama i predhodnom kontinuiranom obezbjeđenju potrebne opreme, Služba civilne zaštite Grada Zenica je, pandemiju izazvanu virusom Covid-19, dočekala spremno i profesionalno odgovorila potrebama krizne situacije kakva nas je zedesila marta ove godine. Mjere predostrožnosti još su neophodne, a poštovati ih dužnost je svih građana dok bude potrebno.

„Zenica i njena Služba civilne zaštite je jedan od vodećih gradova u BiH koji je odmah  reagovao shodno situaciji proglašenja nesreće izazvane virusom Covid-19. Potvrđeno je to tokom razgovora, nešto kasnije, nakon kritične situacije, i sa viših instanci vlasti, Kantonalnog i Federalnog štaba civilne zaštite“, kaže Almir Sarajlić, načelnik Štaba civilne zaštite Grada Zenica.

„Zenica je jedan od vodećih gradova kada se pominje obučenost kadra u Službi i  opremljenost, što je doprinijelo da se na brz i adekvatan način odgovori novonastaloj kriznoj situaciji“, dodao je Sarajlić.

Sve su  službe Civilne zaštite, i one koje inače imaju fiksno radno vrijeme i one koje su 24 sata na raspolaganju građanima, bile aktivne i raspoložive za pozive i pomoć. Istaći treba sve, i one koji su ponudili pomoć na volonterskoj osnovi, dobrovoljno i punim kapacitetom. Crveni križ Grada Zenica organizovao se shodno situaciji i bio maksimalno na raspolaganju  prema potrebama.

„Slijedeći upute Federalne Uprave civilne zaštite, odnosno, Federalnih  Štabova  koji se aktiviraju i rukovode tokom proglašenja prirodnih nesreća, u ovom slučaju sa ingerencijom zdravstvenog sektora, uložili smo sve napore da rizik širenja virusa Covid-19, u okviru naših obaveza, svedemo na minimum i pomognemo svima“ , rekao je Sarajlić, dodajući: „Ipak, Zeničani najbolje znaju i mogu dati ocjenu, iz njihovog ugla, koja je veoma bitna, kada je u pitanju direktna pomoć građanima.

 

Izvor: zenicainfo.ba