Transparentnost podataka o zagađenju ključni je korak na putu ka čistom zraku

Iako je zrak koji udišemo jedan od najzagađenijih u Evropi, te su državne institucije još od 2003. godine obavezne prikupljati i objavljivati podatke o zagađenju, do sada ipak, nisu bile u mogućnosti uspostaviti adekvatan sistem, ukazali su još jednom na ovaj problem tokom današnje press konferencije članovi Eko foruma i Arnike iz Češke.

Ove organizacije objavile su listu najvećih zagađivača za 2018. godinu među kojima su se u BiH našle termoelektrane, cementare i Arcelor Mital. „Mi imamo na papiru konvencije koje se ne poštuju i koje se ne primjenjuju u praksi, koje BiH nije ratificirala i zbog toga imamo ovakvo stanje na terenu. Transparentnost podataka o zagađenju ključni je korak na putu ka čistom zraku i na tome treba instistirati. Bez pristupa informacijama, državni organi ne mogu djelovati. Javnost i mediji nisu u stanju kontrolisati situaciju, a zagađivači mogu nastaviti poslovati kao i obično, a na štetu okoliša i javnog zdravlja“, kazao je između ostalog Martin Skalsky, stručnjak za učešće javnosti iz organizacije Arnika.

Martin Skalsky

Analiza Arnike i Eko foruma Zenica pokazuju da podaci koje dostavljaju industrijska postrojenja nisu pouzdana i da sadrže greške – gotovo 90 posto podataka je nevažno dok su razlike primjetne i u metodologiji na nivou entiteta. „Čak i službene stranice na kojima se objavljuju ti podaci nisu prilagođene korisnicima i samo eksperti mogu da razumiju šta te brojke znače. Zbog toga mi tumačimo te podatke i vjerujemo da će ih javnost koristiti za djelovanje prema zagađivačima i vlastima. Bitno je da građani redovno prate naše izvještaje i da se obraćaju institucijama, odnosno da ih natjeraju da rade svoj posao, jer bez učešća javnosti stanje okoliša nikada se neće poboljšati“, kazao je tokom današnje press koneferncije Samir Lemeš iz Eko foruma Zenica.

Samir Lemeš

Izvor: zenicainfo.ba