Nakon 13 godina provedeno sveobuhvatno istraživanje o mladima u BiH: Više od 50% mladih želi napustiti državu

Nakon trinaest godina od kada je urađeno prvo i jedino sveobuhvatno istraživanje o mladima i omladinskom sektoru u BiH, danas su predstavljeni prvi preliminarni rezultati najnovijeg istraživanja o položaju mladih u Bosni i Hercegovini.

Ovi rezultati pokazuju da je želja za odlaskom iz zemlje i dalje visoka, jer više od 50% mladih navodi kako žele napustiti BiH. Zvanični rezultati istraživanja bit će objavljeni na web stranici Instituta za razvoj mladih KULT krajem jula/srpnja ove godine.

Od 2008.godine, kada je rađeno prvo ovakvo istraživanje,život mladih ljudi znatno se promijenio.Svakodnevnicu im oblikuju različite turbulencije i promjene, ali i razvoj i modernizacija tehnologije što se možda najviše osjetilo tokom pandemije Covid – 19. Prema popisu stanovništva provedenom 2013. godine, u Bosni i Hercegovini živi 773.850 mladih starosne dobi od 15 do 30 godina.Drugim riječima, 21,91% populacije čine mladi.

„Oblast istraživanja mladih dosta je složena i zahtijeva uvid u sve sfere društva općenito, jer ne postoji niti jedna oblast života koja nije bitna za mlade. Dodatno, pri istraživanju položaja i potreba mladih moramo voditi računa i o specifičnim generacijskim pitanjima koja se tiču isključivo ove populacije. Proces istraživanja proveden je uz primjenu najstrožijih metodoloških standarda u čemu su nam mnogo pomogle konsultacije sa Agencijom za statistiku BiH. Istraživanje će biti javno dostupno i koristit će svim zainteresiranim stranama, a prvenstveno donosiocima odluka prilikom kreiranja konkretnih mjera usmjerenih ka boljem položaju mladih u našoj zemlji“, rekla je Šeherzada Halimić, izvršna direktorica Instituta za razvoj mladih KULT.

Istraživanje je obuhvatiloviše od 10tematskih oblasti kao što su obrazovanje, rad, zapošljavanje i preduzetništvo mladih, socijalna briga, zdravstvena zaštita, sigurnost, kultura i sport, aktivizam i slobodno vrijeme, te učešće, volontiranje, mobilnost i migracije mladih. U istraživanju je učestvovalo 3132 ispitanika iz cijele BiH, od kojih su 51,8%bile žene i 48,1% muškaraci, u dobi između 15 i 30 godina starosti.

„Mladi ljudi smatraju kako bi prioriteti bh. vlasti u narednih 5 godina trebali biti zapošljavanje i obrazovanje, a zatim zdravstvena zaštita, sigurnost i upravljanje migracijama u kontekstu odlaska stanovništva iz naše zemlje. Preliminarni rezultati pokazuju da više od 65% mladih živi sa roditeljima/starateljima, te da je i dalje visok interes za napuštanjem Bosne i Hercegovine“, rekao je Aziz Đipa, voditelj odjela za monitoring, evaluaciju i istraživanja u Institutu za razvoj mladih KULT, te dodao: “Uzimajući u obzir dob ispitanika, druga istraživanja, postojanje rada na crno i različite metodologije koje se koriste za istraživanje tržišta rada, vrlo teško se može odrediti stopa nezaposlenosti mladih u BiH. Ipak, nezaposlenost mladih i dalje se procjenjuje visokom u odnosu na radno aktivno stanovništvo“.

Zabrinjava činjenica da je 40% mladih ljudi koje je obuhvatilo ovo istraživanje izjavilo kako

dešavaju u vangradskim sredinama. Također, rezultati pokazuju da više od 50% ispitanih ima interes da napusti našu zemlju, dok je njih 12,1% već poduzelo konkretne korake u tom smjeru.

Mladi kao najaktivniji korisnici društvenih mreža najčešće koriste Instagram (80,4%), potom YouTube (69,3%) i Facebook (67,3%). Kada je u pitanju pandemija korona virusa, mladi su generalno nezadovoljni reakcijom nadležnih organa na svim nivoima vlasti i u različitim sektorima (obrazovni, zdravstveni i sektor tržišta rada).Međutim, najmanje negativno ocjenjuju reakciju zdravstvenog sektora. Istraživanje o položaju mladih u BiH proveo je Institut za razvoj mladih KULTuz podršku švedskog naroda putem Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) i Ambasade Švedske u BiH, te uz podršku GIZa po nalogu Saveznog ministarstva za međunarodnu saradnju i razvoj SR Njemačke i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), kroz  projekt „Stručno obrazovanje u Bosni i Hercegovini.“