Trening pripadnika Specijalne policijske jedinice u misiji spašavanja povrijeđenog lica u ekstremnim uslovima

U okviru svojih planskih aktivnosti, pripadnici Specijalne policijske jedinice Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona su 08.07.2021. godine, na platou planina Bjelašnice i Visočice, u saradnji sa pripadnicima Federalne uprave policije, obavili trening brzinskog savladavanja terena u ekstremnim uvjetima, te pružanja pomoći povrijeđenom licu, uz helikoptersku podršku.

“Ciljevi treninga bili su provjeriti spremnost pripadnika Specijalne policijske jedinice da u ekstremnim uslovima visokih temperatura, velike nadmorske visine, usiljenog i brzog savladavanja terena, primjene taktičke vještine za pretragu terena, te pruže prvu medicinsku pomoć po doktrini TTM (Tactical Trauma Management) u koordinaciji sa helikopterskim timom Federalne uprave policije”, istakao je Semir Šut, policijski komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, koji je rukovodio današnjim treningom, te isti ocijenio izuzetno uspješnim.

Inače, obuka po doktrini TTM fokusirana je na medicinsku pomoć koju službenici policijskih agencija, uz dobru obučenost i korištenje svih raspoloživih ljudskih i tehničkih resursa i potencijala, te planskim koordiniranim aktivnostima, mogu pružiti licima koja se nalaze u vanrednim prilikama i ekstremnim uvjetima. Na ovaj način, policijski službenici Specijalne policijske jedinice pokazali su spremnost i odlučnost da reaguju u svim pa i u najtežim situacijama kada su i njihovi životi ugroženi, kako bi zaštitili živote i imovinu građana.

Odsjek za odnose sa javnošću, analitiku i planiranje